Enquête openbare verlichting De Marne

LEENS - Inwoners van de gemeente De Marne wordt gevraagd hun mening te geven over de openbare verlichting.

De gemeente heeft een concept beeldend beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte opgesteld. Met dit plan wordt op een toegankelijke manier gepresenteerd hoe er met verlichting en donkerte wordt omgegaan. Een speciale website toont door middel van foto’s en informatiebladen wat de rol van licht in de avond en nacht is. Vandaag heeft wethouder Mariëtte de Visser het startschot gegeven door een enquête én de website open te stellen.

Daarin kunnen inwoners en ondernemers de komende weken hun mening geven over verlichting en donkerte. Deze informatie wil de gemeente graag meenemen voordat de visie en keuzes definitief vastgelegd worden in dit online beleidsplan.

Wethouder Mariëtte de Visser: „Verlichting van de buitenruimte is een zaak van ons allemaal. Want licht en donkerte spelen een grote rol in hoe u de buitenruimte ervaart in de avond en nacht. Daarom willen wij graag weten wat de inwoners of ondernemers belangrijk vinden hierin.”

Het uitgangspunt blijft: alleen licht waar nodig, en donkerte behouden waar mogelijk. Licht kan naast meer veiligheid en comfort ook een prettige sfeer geven en de schoonheid van de dorpskernen versterken. Duurzaamheid is ook voor verlichting een speerpunt. De gemeente wil geen overvloed aan verlichting op tijden dat er niemand op straat is.

De gemeente wil graag weten hoe inwoners denken over de verlichting en donkerte nu en in de toekomst. De vragen gaan over verlichting in uw eigen straat en daarbuiten. Maar ook over lichtreclame en verlichting bij bedrijven en winkels, sportvelden en agrarische bedrijven. Over veiligheid, energiegebruik en lichthinder.

Het concept beeldend beleidsplan en de online enquête is te vinden op demarne.buro210.com. Een papieren versie is beschikbaar bij de receptie van het gemeentehuis. De enquête staat open tot en met 15 november 2017.________________________________________________________________________________