Eerst 18 banen door productie bouwpakketten windmolens Eemshaven

Eemshaven -  De nieuw te bouwen fabriek Modular Steel Towers (MST) Eemshaven, onderdeel van Steel Tower Europe Group, gaat in de Eemshaven bouwpakketten voor stalen windmolenmasten produceren volgens een uniek concept.

Met vooraf in de fabriek samengestelde bouwpakketten kan de volledige mast gemonteerd worden op bijna elke gewenste ashoogte, op elke gewenste plek en voor elke windmolenfabrikant. Vanwege de standaardisatie van het productieproces wordt de kostprijs lager en de bouwtijd korter. De nieuwe fabriek levert veertien nieuwe arbeidsplaatsen op en dit aantal kan in het meest gunstige scenario oplopen tot 88 nieuwe banen. De start van MST Eemshaven is mede mogelijk door een subsidie van ruim drie miljoen euro uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). Het concept van dit bouwpakket is ontwikkeld door windmolenfabrikant Lagerwey uit Barneveld, die met de windmilen David ook het hoogste punt in de provincie hebben gerealiseerd. MST Eemshaven gaat het bouwpakket produceren. Hiermee is voor MST Eemshaven een stevige basis gelegd om voor de lange termijn, ook voor andere windmolenfabrikanten, masten te produceren. Vanwege de klimaatdoelstellingen in Nederland en omringende landen en de grote opgave voor windmolens, zowel op land als op zee zijn de vooruitzichten positief. Naar verwachting start de productie begin juli 2018. Herman Roose, oprichter en algemeen directeur van de nieuwe onderneming, ziet veel voordelen in de modulaire stalen masten. “Vergelijkbare windmolens hebben 1.500 ton CO2 uitstoot. Bij molens met stalen masten die wij gaan produceren is dat maar 150 ton CO2. Bovendien kunnen de bouwpakketten vervoerd worden op twintig gewone vrachtwagens. Het is dus niet nodig tijdelijke wegen door dorpskernen aan te leggen.” Het bedrijf heeft ook veel aandacht voor de duurzaamheid van het productieproces. Roose: “Op de fabriek komen zonnecollectoren, waardoor we in onze eigen energievoorziening voorzien. Samen met Steelcare BV uit Hoogezand hebben we een compleet duurzaam conserveringsproces ontwikkeld. Dit betekent onder meer dat er geen gebruik wordt gemaakt van oplosmiddelen en fossiele brandstoffen, waardoor er geen vervuilende uitstoot is voor het milieu.” Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de keus van MST voor de Eemshaven. “Het bedrijf bouwt hier, omdat de Eemshaven de windhaven van Noord-Europa is, dé optimale locatie voor transport van verschillende grote en zware onderdelen van windmolens." Marco Smit, bestuurder van de Economic Board Groningen (EBG) sluit zich daarbij aan. “Naast de ideale locatie, is het een belangrijke impuls voor de groei en versterking van de economie in Noord Groningen. Er zit veel potentie in dit product met nieuwe banen en goede vooruitzichten voor mensen uit de regio." De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Voor de uitvoering van de RIG is in totaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het RSP-ZZL (Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn). De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van Groningen@Work, het programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019 van de provincie Groningen. Het doel van Groningen@Work is om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.