Wie was de bevlogen Winsumer N.A. de Vries?

WINSUM - Stichting Een Joodse Erfenis organiseert op zondagmiddag 12 november een sjoellezing over N.A. de Vries: bevlogen sociaaldemocraat, bestuurder en drankbestrijder. Spreker is historicus Romke Visser.

N.A. (Nardus) de Vries (1878-1924) kan met recht worden beschouwd als een van Winsums grootste zonen. Afkomstig uit een joodse familie van vee- en wolhandelaren groeide hij op aan de Hoofdstraat W 40, waar zijn vader een wol- en huidenhandel runde. Hoewel hij zijn vader opvolgde, bleek dat werk niets voor hem te zijn. Zijn hart ging naar een andere toekomst uit, waarbij hij zich losmaakte van zijn joodse achtergrond en betrokken raakte bij de jonge sociaal-democratische beweging. Dankzij zijn heldere verstand, een goed gevoel voor financiën én het huwelijk met Agnes Bruins (1874-1957) groeide hij snel uit tot een van de leidende politici van de SDAP in Stad en Ommelanden. In deze lezing wordt het leven en werk van Nardus de Vries en zijn vrouw besproken tegen de achtergrond van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen vanaf het einde van de negentiende eeuw. Aan bod komen o.a.: industrialisatie, opkomst van de arbeidersbeweging, de joodse emancipatie en het grote aandeel van leden met een joodse achtergrond bij de totstandkoming en ontwikkeling van de SDAP. Het zal zo duidelijk worden waarom de vakvereniging in Winsum voor de naam N.A. de Vriesgebouw koos, toen zij de voormalige synagoge eerst van de joodse gemeente huurde en later aankocht. Meer informatie op www.sjoelplein.nl. Locatie: voormalige synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum, aanvang 15.00 uur, entree € 7,50, reserveren aanbevolen via info@sjoelplein.nl.