Extra geld voor wegen en spaarpot versterkingsoperatie Ten Boer

Ten Boer - De gemeente Ten Boer heeft haar huishoudboekje op orde. Sterker, er is wat geld over. Voor 2018 om precies te zijn 377.393 euro.

Vanavond (woensdag 8 november) vergadert de gemeenteraad over de laatste ‘zelfstandige’ begroting. Met het overschot  kan het college iets extra’s doen, tenminste als het aan wethouder Annie Postma van financiën ligt. Een inhaalslag. ,,Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze eigen toekomst. We zeggen niet, nieuwe gemeente zoek het maar uit. Daarom pakken we een aantal zaken aan om onze gemeente per 1 januari 2019 netjes over te dragen.’’ Een hogere uitkering van het Rijk in de gemeentekas en goed begrotingsbeleid geven het college nu de kans om een inhaalslag te maken. Volgens wethouder Postma ook noodzakelijk, na drie jaar artikel-12 gemeente te zijn geweest. ,,Neem het onderhoud van de wegen. De afgelopen jaren hebben we hier van de inspecteur nauwelijks geld aan mogen uitgeven. Gelukkig voldeden ze ruimschoots aan een minimale norm, maar je wilt natuurlijk dat alles maximaal op orde is. Dat gaan we nu doen met extra geld, 200.000 in totaal.’’ Volgens plan is dit geld pas vanaf 2019 beschikbaar, maar het college trekt dit nu naar voren. Het gaat om 100.000 euro in 2018 en eenzelfde bedrag in 2019. ,,We doen dit expres, zodat het onderhoud grotendeels klaar is voor de start van de nieuwe gemeente.’’ Het college voorziet daarnaast dat de versterkingsoperatie van Nationaal Coördinator Groningen de komende jaren een forse impact zal hebben op de dorpen. Postma: ,,Met wat we nu weten kun je zien aankomen dat er veel woningen behoorlijk versterkt moeten worden. Nu liggen er plannen voor Ten Post en de Fazanthof in Ten Boer. Het ligt in de verwachting dat de versterkingsoperatie voor een groot deel van onze gemeente gaat gelden. Dit betekent dat hele dorpen mogelijk op de kop gaan en wij dus van alles kunnen doen in de openbare ruimte. Hier is geld voor nodig, veel geld. Dus zetten we voor de zekerheid hiervoor alvast een flink bedrag opzij. Zo heeft de nieuwe gemeente straks een spaarpot waaruit de herinrichting van de openbare ruimte betaald kan worden.’’ In totaal stort de gemeente 400.000 euro in deze spaarpot. Tegemoetkomen aan de wens van de Christen Unie om de Onroerendezaakbelasting (OZB) te verlagen wil het college niet, maar een verhoging zit er ook niet in. Postma: ,,Verlaging kan niet, want dat is tegen de wettelijke regels die gelden bij een herindeling. Maar verhogen doen we in elk geval niet. We blijven bewust op de nullijn, wat betekent dat er ook geen zogenaamde indexering plaatsvindt.’’ Het gemiddelde tarief voor de OZB voor woningeigenaren ligt in Ten Boer hoger dan in de gemeente Groningen. De voorgestelde nullijn betekent voor een gemiddeld huishouden met een woningwaarde van 166 duizend euro een besparing van 4,50 euro per jaar. Ook de afvalstoffenheffing en rioolbelasting gaan niet omhoog.