Hoe makkelijk wordt het inbrekers gemaakt in Winsum en Baflo?

WINSUM - Twaalf raadsleden en medewerkers van de gemeente Winsum hebben woensdag samen met de politie een bezoek gebracht aan de kernen Baflo en Winsum. In drie groepen is gekeken welke woningen, schuren en garages makkelijk te betreden waren. Doel van deze actie was om de inwoners meer bewust te maken van hoe eenvoudig een inbraak kan worden bemoeilijkt of voorkomen.

Extra aandacht ging uit naar seniorenwoningen en bedrijfsauto’s. Bij het aantreffen van onveilige situaties werd een flyer of een wit voetje overhandigd of in de bus gedaan. Een wit voetje staat voor de schoenafdruk welke van een insluiper had kunnen zijn. Op de flyer staan maatregelen die de bewoner kan nemen om de kans op inbraak te verkleinen. Het gaat dan vaak om relatief eenvoudige maatregelen, zoals goed afsluiten, waardevolle dingen uit het zicht leggen en het wegzetten van attributen in de tuin die inbrekers kunnen gebruiken. Tijdens de wandelingen zijn in totaal ruim 80 flyers en witte voetjes achtergelaten. Maar er is ook veel contact gezocht met inwoners. Het lijkt erop dat inwoners bewuster zijn geworden om eventuele inbraken te voorkomen. Inwoners van Winsum voelen zich relatief veilig. Op de bezochte locaties werden onder meer niet afgesloten bedrijfsauto’s, fietsen en brommers aangetroffen. Ook waren ramen of deuren niet altijd afgesloten. Vaak zijn er materialen zoals ladders buiten aanwezig die bruikbaar zijn om binnen te komen.