De Taalcafés van Humanitas ’t Hoogeland in de prijzen

UTRECHT - De taalcafés van Humanitas ’t Hoogeland waren uitgenodigd om mee te dingen naar een prijs met de titel "Europees talenlabel voor innovatief taalonderwijs”, uitgeschreven door het Nuffic. Ze sleepten een derde prijs in de wacht voor hun werkwijze.

Het Nuffic propageert en realiseert overal in Europa internationaal talenonderwijs en kent deze prijs jaarlijks toe. Op vrijdag 3 november vond in Utrecht de prijsuitreiking plaats, waarbij de taalcafés, zich samen met 5 andere genomineerden ( gekozen uit een 30-tal aanmeldingen) moesten presenteren. De 5 andere genomineerden waren scholen uit het middelbaar en hoger onderwijs. Sinds een aantal jaren zijn in Winsum en Bedum een viertal taalcafés actief. De taalcafés zijn gestart om met niet-Nederlanders, het Nederlands spreken te oefenen in een informele sfeer. De taalcafés worden gerund door vrijwilligers en worden bezocht door ongeveer 8 á 10 deelnemers per café. De gesprekken in kleine groepen worden in het Nederlands gevoerd aan de hand van de actualiteit (braderie in het dorp, vakantie, Sint Maarten, de krant, sport), taalspelletjes en onderwerpen die de deelnemers inbrengen. In Winsum zijn er taalcafés op dinsdag en donderdag. In Bedum is er een vrouwen taalcafé op dinsdag en een gemengd taalcafé (voor mannen én vrouwen} op woensdag. De vrijwilligers van het Taalproject zijn erg blij met de erkenning en waardering die deze prijs met zich mee brengt. Voor informatie over het taal project kunt u kijken op www.humanitas.nl/afdeling/t-hoogeland