Henk de Vink nieuwe voorzitter Promotie Winsum

WINSUM - Henk de Vink is de nieuwe voorzitter en penningmeester van de Stichting Promotie Winsum. Johan Korsaan heeft aangegeven algemeen bestuurslid te willen zijn.

Daarmee zijn de vacatures in het bestuur ingevuld. Deze zomer hebben Dimitri Sennema, Jacob Noorman en Suzan Wierenga besloten te stoppen met hun bestuurslidmaatschap, penningsmeesterfunctie en voorzittersfunctie. Het bestuur blijft met deze invulling opnieuw een afspiegeling van ondernemend Winsum. Tevens hebben de kandidaten op verschillende manieren aangetoond affiniteit te hebben met het dorp Winsum en dragen ze het dorp een warm hart toe.

Bovendien is de nieuwe voorzitter onafhankelijk. Hij is niet gelieerd aan enig natuurlijk persoon in het bestuur of enig rechtspersoon, gevestigd in het dorp.

De gemeente maar ook de dragende partijen (Stichting Dorpsbelangen, Stichting Baistemaart en Ondernemersvereniging Winsum) hebben ingestemd met de benoeming van deze twee bestuursleden. Inmiddels is de evenementkalender voor 2018 met de nieuwe bestuursleden opgesteld en is de overdracht komende weken ingepland.