Bijeenkomst versterken Eemskanaalkade-noord

GARRELSWEER - In dorpshuis Weersterheem in Garrelsweer wordt dinsdag 28 november van 19.30 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden over het versterken van Eemskanaalkade Noordzijde, traject Bloemhofbrug – Appingedam

Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat starten in februari 2018 met het versterken van de kade langs het traject van de brug bij Woltersum tot Appingedam. Hier worden damwanden vervangen en schermen geplaatst. Waar nodig wordt het kadelichaam versterkt en worden er nieuwe sloten gegraven.

Het is een inloopbijeenkomst; dat betekent dat er geen gezamenlijke presentatie is. Men kan binnenlopen wanneer het past.

De werkzaamheden worden over het algemeen vanaf het water uitgevoerd. Ook de aanvoer van de damwanden gaat via het water. Het werkverkeer op de weg is minimaal. Waar nodig wordt verkeer omgeleid of bebording geplaatst ten behoeve van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Wie niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig kan zijn, maar wel vragen heeft over de uitvoering kan contact opnemen met Wietske van der Meulen: 050-3048251 of w.vandermeulen@noorderzijlvest.nl.

Sinds 2012 werkt waterschap Noorderzijlvest aan het versterken van de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Groningen en Delfzijl. Het versterken is nodig omdat de kade niet meer voldoet aan alle normen die in Nederland voor dijken (kadelichamen) zijn gesteld.

Langs delen van het Eemskanaal is de kade inmiddels versterkt en zijn de houten damwanden vervangen door stalen damwanden. In 2019 moet de gehele kade van Groningen tot Delfzijl aardbevingsbestendig zijn en voldoen aan de hoogwaterveiligheidsnormen.