Fietsroute Plus Winsum langs spoor ter inzage

WINSUM - Het Provinciaal Inpassingsplan voor de Fietsroute Plus tussen Groningen en Winsum ligt van 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 ter inzage bij de gemeente Groningen, de gemeente Winsum en de provincie Groningen.

Iedereen die dat wil kan bij de provincie schriftelijk of mondeling op het plan reageren. Tussen Groningen en Winsum wordt een Fietsroute Plus aangelegd, een extra breed en comfortabel fietspad. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten van Groningen op 14 november een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld. De Fietsroute Plus komt aan de westkant van de spoorlijn tussen Groningen en Roodeschool te liggen. Bij de Oudeweg in Wetsinge takt de fietsroute aan bij de provinciale weg N361 richting Winsum. Op dit moment liggen er fietspaden aan beide kanten van de N361. Deze paden zijn smal en er ontstaan geregeld gevaarlijke situaties. Het fietspad ligt daarnaast dicht langs de weg. Met de nieuwe route langs het spoor wordt het voor fietsers veiliger en aantrekkelijker om tussen Groningen en Winsum te fietsen. De aanleg van de Fietsroute Plus gaat ongeveer 6,8 miljoen euro kosten. Naar verwachting wordt het fietspad in 2019 aangelegd.