Goed seizoen voor zwembad De Hoge Vier in Winsum

WINSUM - Zwembad De Hoge Vier in Winsum heeft een goed seizoen achter de rug. Het bad is bezocht door 30.000 bezoekers en er zijn meer abonnementen verkocht dan in de voorgaande seizoenen.

De Hoge Vier heeft het afgelopen jaar gefunctioneerd onder een nieuw bestuur. Het zwembad kon blijven bestaan door de gezamenlijke inspanningen van de Stichting zwembad Winsum en vele vrijwilligers. Zij dragen de exploitatie en, samen met de gemeente Winsum, het beheer van het zwembad. De Hoge Vier sluit het seizoen financieel af met een klein exploitatietekort. De totale meerkosten voor de gemeente Winsum bedragen € 18.000. Burgemeester en wethouders achten dit resultaat acceptabel, te meer omdat het zwembad jaarlijks slechts een geringe subsidiebijdrage ontvangt. Bovendien was een deel van de uitgaven in het afgelopen seizoen eenmalig. Na de `doorstart’ van De Hoge Vier heeft de gemeente gesprekken gevoerd met twee voormalige zwembadmedewerkers. Wethouder Bert Westerink: “Hierin heeft het gemeentebestuur haar erkentelijkheid en waardering uitgesproken voor de inzet van de medewerkers in voorgaande jaren. Die inzet was professioneel en betrokken, onmisbaar voor de wijze waarop het zwembad heeft gefunctioneerd.” Volgens de wethouder zijn de gesprekken door het personeel gewaardeerd. Het bestuur van Stichting zwembad De Hoge Vier wil de huidige samenwerking met zwembad De Beemden nog verder uitbouwen, niet in de laatste plaats vanwege de naderende herindeling.