Afscheid Stichting Welzijn Bedum

BEDUM - In Bedum vinden vrijdag 15 december enkele belangrijke veranderingen plaats in het lokale welzijnswerk: er wordt afscheid genomen van de Stichting Welzijn Bedum (SWB), die gedurende 15 jaar activiteiten organiseerde en ondersteunde, ten behoeve van senioren, jongeren, mantelzorgers, mensen met een beperking en andere inwoners.

Per 2018 gaat ook in Bedum een nieuwe welzijnsorganisatie aan de slag: Mensenwerk Hogeland. Daarnaast wordt afscheid genomen van coördinator Jan Wevers wegens pensionering. Twee SWB-medewerkers – jongerenwerker Nicole Hoofs en financieel-administrateur Peter Russchen – hopen hun werk voort te zetten in dienst van Mensenwerk Hogeland. Tenslotte wordt van drie SWB-bestuursleden afscheid genomen: Jannie Rouwé, Hanneke Biermasz en Herbert Löhner. Drie andere bestuursleden – Leo Verhage, Harry Hoving en At Haaima – blijven aan als bestuurder van gebouw De Meenschaar. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd stil te staan bij de geschetste veranderingen op vrijdag 15 december in “de Meenschaar” (Bibliotheekruimte), Kapelstraat 9 te Bedum, aanvang: 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur). Op het programma o.a.: • Welkomstwoord door SWB-voorzitter Leo Verhage • 15 jaar Stichting Welzijn Bedum in beelden • Wethouder Menne van Dijk spreekt namens de gemeente Bedum • Muzikale omlijsting, ’n hapje, ‘n drankje • …….. Wie het woord wil voeren, wordt verzocht dit door te geven aan de SWB, telefonisch 050-3014465 of per mail info@welzijnbedum.nl.