René Paas bezoekt Bedum

BEDUM - De Groningse Commissaris van de Koning, René Paas, brengt op vrijdag 1 december een bezoek aan de gemeente Bedum. Hij spreekt onder meer met het college van burgemeester en wethouders en bezichtigt een aantal basisscholen.

Het bezoek wordt afgesloten met een lunch waarbij ook raadsleden aanwezig zijn. In het gesprek met het college komt onder meer een eventuele uitbreiding van het Bedumer bedrijventerrein aan de orde. Dat zou aan de zuidkant van Bedrijvenpark Boterdiep moeten komen. Voor die uitbreiding is planologische medewerking van de provincie nodig. De gemeente bemerkt de laatste tijd een toenemende vraag naar bedrijfskavels en wil hier op inspelen. Ook de aardbevingsproblematiek zal aan de orde komen, evenals een aantal grote projecten, waaronder de aanleg van een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg en de ontwikkelingen in het centrum van Bedum. Ten slotte staat de gemeentelijke herindeling centraal. De commissaris en het college brengen daarna te voet korte bezoeken aan vier scholen in Bedum die momenteel aardbevingsbestendig verbouwd of nieuw gebouwd worden. De eerste school die wordt bezocht, is ‘De Horizon’ aan de Marijkelaan. Het nieuwe, aardbevingsbestendige schoolgebouw komt na de kerstvakantie in gebruik. De tijdelijke school aan Ter Laan is de volgende bestemming. De school wordt momenteel gebruik door ‘De Horizon’ en de ‘St. Walfridusschool’. Na de kerstvakantie neemt basisschool ‘De Regenboog’ er intrek. De ‘St. Walfridusschool’ aan de Bazuinslaan is het volgende doel. Het hoofdgebouw van de school is bouwkundig versterkt; aan de achterkant van dat gebouw wordt gewerkt aan nieuwbouw. De ‘St. Walfridusschool’ wordt na de komende kerstvakantie weer in gebruik genomen. Na een wandeling door het centrum van Bedum wordt basisschool ‘De Regenboog’ bezocht. Het monumentale schoolgebouw wordt bouwkundig versterkt en aan de achterkant komt nieuwbouw. Met de werkzaamheden wordt na de kerstvakantie begonnen. Na de rondgang langs de scholen luncht de Commissaris met het college en leden van de gemeenteraad in het dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam. Het bezoek wordt om 14.00 afgesloten.