Kerstextraatje voor minima in gemeente Winsum

WINSUM - In de dure maand december is het voor alleenstaanden en gezinnen die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s toe te stoppen.  Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Arme Kant Winsum hen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd. Voor wie is de aanmelding bestemd? Het is bestemd voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in een van de dorpen van de gemeente Winsum met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA, Wajong en AnW of andere inkomsten). Hoe kunt u zich aanmelden? Door uw gegevens, d.w.z. uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en hoeveel thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar (jongen/meisje, naam en leeftijd) aan de stichting door te geven. Dat kunt u als volgt doen: * op een briefje zetten en in de brievenbus te doen of per post te sturen naar: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14 9951 CC Winsum of Janny Kadijk, Maarhuizerweg 5 9953 TB Baflo; * telefonisch doorgeven, door een van de volgende telefoonnummers te bellen: 0595-442354 of 06-23672464 (Winsum) of 0595-423398 (Baflo). * e-mailen naar: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl