Bouwontwerpen scholen Bedum en Zuidwolde

BEDUM - De ontwerpen voor de nieuwe openbare Togtemaarschool in Bedum en voor samenwerkingsschool ’t Groenland in Zuidwolde zijn bekend.

De Togtemaarschool in Bedum is nu nog gehuisvest in een gebouw dat uit het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw stamt. Het nieuwe gebouw komt even ten oosten van de huidige school. Op die plek, op de hoek van De Vlijt en de Bazuinslaan, liggen nu een skatebaan en een basketbalveldje.

Het ontwerp is afkomstig van architectenbureau Team 4 uit Groningen. Het ontwerp gaat uit van een bouwlaag op de begane grond en een kleinere verdieping. Tegenover de school komt parkeergelegenheid. Ook wordt daar een ‘Kiss and Ride’-voorziening gerealiseerd. Voor de skatebaan en het basketbalveldje worden alternatieve locaties gezocht. De omwonenden worden betrokken bij de toekomstige invulling van de locatie waar de ‘Togtemaarschool’ nu staat.

Het ontwerp voor de samenwerkingsschool ’t Groenland is van architectenbureau BCT uit Enschede. Het komt op de plek waar het gebouw van de voormalige openbare basisschool R.A. Venhuisschool staat. Het gebouw wordt momenteel bewoond door een kraakwacht en wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. De school – een fusie van de christelijke basisschool De Akker en de openbare ‘R.A. Venhuisschool’ – is nu nog gehuisvest in het gebouw van De Akker aan de Tuinbouwstraat. Het schoolgebouw is uitgebreid met twee tijdelijke units. De Mauritshal, die naast de nieuw te bouwen school staat, wordt bouwkundig versterkt. Op verzoek van de Zuidwolder bevolking komt er in het gebouw ruimte die als ‘huiskamer’ voor activiteiten kan worden gebruikt. De peuterspeelzaal en de kinderopvang krijgen er ook onderdak. De verwachting is dat de bouw van de beide nieuwe scholen in 2018 begint en eind 2018 of begin 2019 gereed zal zijn.