Commissaris van de Koning bezoekt Bedumer scholen

Bedum - Commissaris van de Koning René Paas heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de gemeente Bedum. Hij sprak onder meer met het college van burgemeester en wethouders en bezichtigde een aantal basisscholen. 

In het gesprek met het college kwam onder meer een eventuele uitbreiding van het Bedumer bedrijventerrein aan de orde. Dat zou aan de zuidkant van Bedrijvenpark Boterdiep moeten komen. Voor die uitbreiding is planologische medewerking van de provincie nodig. De gemeente bemerkt de laatste tijd een toenemende vraag naar bedrijfskavels en wil hier op inspelen. Ook de aardbevingsproblematiek kwam aan de orde komen, evenals een aantal grote projecten, waaronder de aanleg van een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg en de ontwikkelingen in het centrum van Bedum. De commissaris en het college bezochten te voet de vier scholen in Bedum die momenteel aardbevingsbestendig verbouwd of nieuw gebouwd worden. Aan de Marijkelaan werd het bijna gereed zijnde gebouw van De Horizon bekeken. Dat wordt na de kerstvakantie in gebruik genomen. Verder werd een kijkje genomen in de tijdelijke school aan Ter Laan, die momenteel wordt gebruikt door De Horizon en de St. Walfridusschool. Na de kerstvakantie neemt basisschool De Regenboog er intrek. De bouwkundig  versterkte St. Walfridusschool, met nieuwbouw aan de achterzijde, werd ook goekeurend onder de loep genomen. OOk daar zijn n de kerstvakantie weer schoolactiviteiten.  Na een wandeling door het centrum van Bedum werd basisschool De Regenboog bezocht. Het monumentale schoolgebouw wordt bouwkundig versterkt en aan de achterkant komt nieuwbouw. Daar wordt na de kerstvakantie met de werkzaamheden begonnen. Na de rondgang langs de scholen volgde een lunch, met daarbij ook raadsleden, in het dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam.