Burgemeester Erica van Lente van Bedum op inbrekerspad in Zuidwolde

BEDUM -  Deze week zijn raadsleden en ambtenaren van de gemeente Bedum en medewerkers van de woningstichting op pad om inwoners bewust te maken van de gevaren van woninginbraak. 

Ze gaan samen met de politie de dorpen in. In kleine groepen worden verschillende kernen van de gemeente bezocht. Maandagavond was burgemeester Erica van Lente in Zuidwolde ook van de partij. Waar daar vooral opviel was de vaak perfecte staat van het sluitwerk. De insteek van de actie is om inwoners bewust te maken van het feit dat de kans op een woninginbraak kan worden verkleind door het nemen van relatief eenvoudige maatregelen. Tijdens de actie wordt in kleine groepen bekeken of woningen, garages, ramen of deuren open staan of zichtbaar gemakkelijk te betreden zijn. De politie is in elke groep vertegenwoordigd. Bij het aantreffen van onveilige situaties wordt een flyer overhandigd of in de bus gedaan. Op de flyer staat informatie over waarom de flyer wordt achtergelaten en welke maatregelen de bewoner kan nemen om de kans op inbraak te verkleinen. De bewustwordingscampagne is een uitgebreidere variant op de zogenaamde ‘wittevoetjesactie’. In plaats van het achterlaten van een wit voetje wordt de flyer achtergelaten. De campagne sluit aan op het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Hierin is onder andere opgenomen dat de gemeente inwoners bewuster wil laten worden van de risico’s van woninginbraak.