Fusie PvdA Groningen, Haren, Ten Boer

TEN BOER - Vooruitlopend op de fusie van de drie gemeenten heeft donderdag de oprichtingsvergadering plaatsgehad van de nieuwe PvdA afdeling Groningen, waarin de oude afdelingen van Groningen, Haren en Ten Boer samen gaan.

De vergadering in het Platformtheater in Groningen werd geleid door Jacques Wallage als onafhankelijk voorzitter. Het eerste agendapunt voor de leden na de oprichting was het kiezen van een nieuw afdelingsbestuur. Pascal Roemers is voorzitter geworden en Anje Toxopeus vice-voorzitter. Na de ledenvergadering was er een openbare bijeenkomst met de onlangs gekozen landelijk voorzitter van de PvdA , Nelleke Vedelaar.