Prestatieafspraken De Marne en Wierden en Borgen

Leens - Er zijn prestatieafspraken ondertekend door woningcorporatie Wierden en Borgen, Huurdersvereniging De Marne-de Terpen en gemeente De Marne.

Hierin zijn afspraken vastgelegd over onder andere verduurzaming van de huurwoningen, over aantallen sloop en nieuwbouw en over het aantal te verkopen woningen. Er is een aanvulling gedaan op de afspraken die voorgaande jaren al vastgelegd zijn. Zo komt er een pilot van Wierden en Borgen voor toekomstbestendige dorpen en er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van levensloopbestendiger maken van woningen. Sinds 2016 zijn er al meerjarige prestatieafspraken tussen de partijen vastgelegd. Elk jaar – nu voor 2018 - brengt Wierden en Borgen een zogenaamd ‘bod’ uit, waarin zij aangeven wat zij kunnen bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Op basis van dit bod, is gekeken op welke punten de prestatieafspraken aanpassingen behoeven. Dit heeft geleid tot een aanvulling op de bestaande afspraken.