Tweede termijn dijkgraaf Bert Middel

Delfzijl - Dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest wordt woensdag 20 december beëdigd voor een tweede ambtstermijn.

René Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, zal Middel daartoe de verklaring en belofte afnemen. Aan de beëdiging is een mini-symposium verbonden. De in Groningen (wijk Oosterpark) geboren en getogen Bert Middel is sinds 1 januari 2012 dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest en beschikt over ruime politiek-bestuurlijke ervaring. Van 1 december 2005 tot 1 december 2011 was Middel burgemeester van de gemeente Drachten/Smallingerland. Daarvoor was hij zeventien jaar lang parlementariër namens de PvdA, waarvan dertien jaar in de Tweede Kamer en vier jaar in de Senaat. Waterschappen geven een hoge prioriteit aan steeds frequenter voorkomende hoosbuien en droogteperioden. Ze beschikken over de kennis en ervaring om de gevolgen ervan structureel het hoofd te kunnen bieden. Samenwerking met gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties, bedrijven en vooral inwoners is daarbij zonder meer noodzakelijk. „Het gaat ons allen aan. We hebben geen andere keus dan de handen ineen te slaan. Niets doen is geen optie,” aldus Middel. Aan het mini-symposium in Groningen leveren twee inleiders een interactieve bijdrage. In het kader van het thema klimaatgevolgen houdt Gerrit Hiemstra, meteoroloog en NOS-weerman, een presentatie over klimaatverandering, ‘Hoosbuien en hittestress’. De tweede inleider is Pieter Winsemius, voormalig minister van VROM, oud-lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (rapporteur ‘Vertrouwen in burgers’), voorzitter Friese Energiestrategie, hoogleraar en publicist. Zijn bijdrage gaat over ‘Noodzaak tot samenwerken tussen overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers’.