Gemeente Ten Boer maakt prestatieafspraken met verhuurders

TEN BOER - Woningcorporaties Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland, het huurdersplatform Bedum-Ten Boer en de gemeente Ten Boer hebben nieuwe prestatieafspraken voor 2018 gemaakt.

De prestatieafspraken zijn een uitvloeisel van de nieuwe Woningwet. In gemeenten die een actuele Woonvisie hebben, zoals Ten Boer, zijn verhuurders verplicht om een aanbod aan de gemeente te doen over hun bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen in de Woonvisie. Woningstichting Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland (Bloemhof) zijn de grotere verhuurders in de gemeente Ten Boer. De belangrijkste nieuwe afspraken gaan over de voorbereiding van de gemeentelijke herindeling en een goede gezamenlijke start in 2018. De gemeente bespreekt samen met huurders en corporaties begin 2018 de belangrijkste thema’s en onderzoeken. In de afspraken zet ze in op voldoende en betaalbare sociale huurwoningen en (beperkte) groei van de sociale huurvoorraad. De komende vijf jaar realiseert Wierden en Borgen 29 woningen en sloopt/verkoopt zij er 21. Verder is de wachttijd voor een sociale huurwoning van Wierden en Borgen het afgelopen jaar fors gedaald van 28 naar 18 maanden. Het komende jaar wil de gemeente onderzoeken op welke manieren woningzoekenden nog beter kunnen worden gehuisvest. Beide corporaties zetten zich in voor een goede betaalbaarheid van de huurwoningen. Voor de komende jaren houden beide corporaties rekening met een beperkte huurverhoging van inflatie + 0,5%. Het komende jaar wil Wierden en Borgen samen met gemeente en huurders een pilot toekomstbestendige dorpen starten in Ten Post. In Ten Post zullen het komende jaar 31 huurwoningen versterkt en Nul op de Meter gemaakt worden. Beide corporaties hebben als doelstelling om hun bezit gemiddeld op energielabel B te hebben.