Feestelijke première van de Film: Dit is De Fontein

TEN BOER - CBS De Fontein siert zich door bescheidenheid blijkt in de praktijk. Daarom had de PR (ouder)commissie van de CBS de Fontein in Ten Boer het plan opgevat om een promotiefilmpje voor de school te maken. Woensdag 13 december ging die in première.

Door ouders hun persoonlijke ervaringen te laten vertellen en te filmen tijdens een reguliere schooldag is er een uniek filmpje ontstaan. ‘Hier zijn wij ontzettend trots op!’ aldus de PR-(ouder)commisie van de Fontein. ‘Onze school, in het aardbevingsgebied, is volop in beweging en verdient deze positieve aandacht.’ Bijzondere dingen worden op CBS de Fontein door de directrice en leerkrachten als vanzelfsprekend gezien. Die aanpak is zo bescheiden en gewoon, dat het juist bijzonder is geworden vertellen verschillende ouders in het filmpje. De directrice kent bijvoorbeeld ieder kind bij naam en begroet kinderen en ouders aan het begin van de schooldag bij binnenkomst. ‘Een warm gevoel’ geeft een ouder aan in het filmpje. Op woensdag 13 december werd deze film gelanceerd en getoond aan alle ouders en leerlingen in een bijzondere sfeer. Niet voor niets is de slogan van de school: CBS de Fontein is de plek om te zijn! De beelden in de film spreken voor zich en dat het kind op De Fontein centraal staat en gezien wordt is herkenbaar. De kinderen op De Fontein spelen met elkaar, zorgen voor elkaar, zingen met elkaar, vieren met elkaar, helpen elkaar en leren met elkaar. Een aantal ouders is actief betrokken geweest bij het maken van de film en ook zij komen aan bod. Zij vertellen over hun contacten met school en hun ervaringen. Vader Gabor: ‘De school maakt gebruik van het systeem Parnassys. We kunnen daardoor de resultaten van onze kinderen goed volgen en zijn we beter voorbereid tijdens de 10-minutengesprekken.’ In de film wordt ook aandacht besteed aan het onderwijsconcept van De Fontein, de zogeheten Torenklas en de manier waarop de Fontein omgaat met verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Moeder Katrien: ‘In de klas worden innovatieve leermiddelen gebruikt zoals een smartboard en I-pads en computers worden op een verstandige manier ingezet.’ ‘Kortom CBS De Fontein staat voor: Goede sfeer en veiligheid, Openheid en betrouwbaarheid, en Saamhorigheid’ aldus de PR-oudercommisie. ‘Dit houden we ook vast als we begin 2020 onze intrek nemen in het nieuwe kindcentrum. De Fontein herkenbaar als de school waar het kind centraal staat en waar goed onderwijs wordt gegeven.’ Het filmpje is te bekijken op: www.cbsdefontein.net