Boek over wondere wereld geestelijke gezondheidszorg

DELFZIJL - Het eerste exemplaar van het boek ‘Hoe bestaat het! OGGz-verhalen uit de praktijk’ is onlangs aangeboden aan oud-burgemeester Rika Pot van Appingedam.

Het boek bevat echte verhalen over echte mensen, om hen niet te vergeten. Medewerkers van het kernteam OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) schreven samen met Diny Schenzel verhalen uit de praktijk van de bemoeizorg. De fascinerende verhalen bieden een inkijkje in de bijzondere wereld die OGGz heet.

Het idee om samen een boek te schrijven ontstond twee jaar geleden. De OGGz-medewerkers houden zich dagelijks bezig met de zorg voor de ‘zorgwekkende zorgmijders’. Cliënten die het liefst zoveel mogelijk uit beeld blijven, zelf niet om hulp vragen, maar deze zorg juist zo hard nodig hebben. De gezondheidszorg lijkt steeds verder uitgehold te worden. De schrijvers willen met deze verhalen laten zien waarom deze doelgroep niet vergeten mag worden. Rika Pot: „Deze voordeur is niet voor niets op slot. Dit informatieve en ontroerende document laat haarscherp zien hoeveel vertrouwen en inzet nodig is om cliënten uit hun isolement te halen. Ik heb diep respect voor het werk van alle betrokkenen.”

De OGGz gebeurt in opdracht van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. GGD, SWD, Lentis, VNN, NOVO en Politie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, samen met organisaties als Werkplein Fivelingo en VKB. Zorgmeldingen komen van diverse kanten: instellingen, politie en burgers. Als de problemen te groot zijn en gezondheid en welzijn gaan beïnvloeden, gaan de OGGz-medewerkers eropaf. Met geduld en creativiteit leggen ze contact en winnen vertrouwen. Dit levert indrukwekkende en kleurrijke situaties op. Jos Rietveld, directeur GGD Groningen: „Het zijn bijzondere verhalen die in hun verscheidenheid een mooi doorkijkje geven in de wondere wereld van de OGGz. Goed geschreven, met gepaste humor.”

Jos van der Lans, publicist en bekend van de eropaf-methode, las het boek. Zijn veelzeggende samenvatting: „Keukenmessen, bijtende honden, alcohol, ratten, tot aan de nok volgestouwde huiskamers, stank, zaagsel, poep, muizen, vogelkooien, drugs, tientallen konijnenhokken, agressie, maar ook geduld, veel geduld, praten en nog eens praten, terugkomen, eropaf, luisteren, vertrouwen winnen. Deze verhalen uit de kelders van onze beschaving zijn even ontluisterend als fascinerend. Een leuk cadeautje voor iedereen die meent dat het allemaal wel wat minder kan met de hulpverlening in ons land. Een betere reclame voor het werk van OGGz`ers bestaat er niet.

Het boek Hoe bestaat het! is online te koop via www.tekstbureauvandien.nl”.