Dijk Eemskanaal straks al sterk genoeg

APPINGEDAM - Uit onderzoek blijkt dat de kering aan de noordzijde van het Eemskanaal goed bestand is tegen bevingen. Berekeningen wijzen uit dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de vastgestelde normen te lvoldoen.

Samen met Rijkswaterstaat versterkt waterschap Noorderzijlvest momenteel de keringen aan de noordzijde van het Eemskanaal. De houten en betonnen damwanden worden vervangen en de kade wordt verhoogd en verstevigd. Tenminste daar waar dit in de periode 2012-15 nog niet is gedaan. Voor het traject tussen Woltersum en Appingedam is de selectieprocedure voor een aannemer inmiddels gestart. Omdat het Eemskanaal dwars door gaswinningsgebied loopt, is in de voorbereiding veel tijd uitgetrokken voor het onderzoek naar de bevingsbestendigheid van de keringen.

De kering van ruim 15 kilometer tussen Woltersum en Appingedam is met behulp van geavanceerde rekentechnieken, trillings- en grondonderzoeken onderzocht om te kijken of de kering goed bestand is tegen de kracht die veroorzaakt kan worden door bevingen. Volgens het onderzoek voldoet het Eemskanaal, na alle werkzaamheden, aan alle geldende veiligheidsnormen. Voor het deel van de Eemskanaalkade in de stad (Oostersluis-Bronssluis) is al eerder berekend, dat de versterkingsmaatregelen die in 2018 worden uitgevoerd, voldoende robuust zijn tegen bevingen.

Langs het Oude Eemskanaal (Delfzijl) worden iets zwaardere ankers geplaatst. En op het traject Garmerwolde is in 2015 een aardbevingbestendige damwand gerealiseerd.

De kade aan de zuidzijde van het Eemskanaal heeft een andere opbouw dan die aan de noordzijde. De zuidzijde van het Eemskanaal is door waterschap Hunze en Aa’s getoetst op bevingsbestendigheid. De uitkomst is dat ook hier de kade voldoet aan de veiligheidsnormen.

De werkzaamheden aan het Eemskanaal worden gefaseerd uitgevoerd. In januari wordt gestart met het traject Oostersluis – Bronssluis. Het traject Woltersum - Delfzijl is het laatste traject dat in uitvoering wordt genomen. Alle werkzaamheden moeten uiterlijk 1 januari 2019 klaar zijn.