Erepenning welzijnscoördinator Jan Wevers

BEDUM - Jan Wevers, scheidend coördinator van de Stichting Welzijn Bedum, heeft vrijdag de gemeentelijke erepenning van Bedum gekregen uit handen van loco-burgemeester Menne van Dijk.

Vooruitlopend op de samenvoeging van de BMWE-gemeenten op 1 januari 2019 is het welzijnswerk in het gebied van de nieuwe gemeente Het Hogeland uitbesteed aan een nieuwe partner: Mensenwerk Hogeland. Als gevolg hiervan worden de activiteiten van de Stichting Welzijn Bedum (SWB) grotendeels afgebouwd. Omdat ook Jan Wevers aan zijn welverdiende pensioen toe was, bestonden er twee goede redenen voor een feestelijke middag. De Openbare Bibliotheek van Bedum was omgetoverd tot feestzaal. Er waren zo’n 175 bezoekers op de uitnodiging in gegaan. Geerte Wevers, de vrouw van Jan, zijn zoon Matthijs en diens vrouw Wendy waren ook aanwezig. Dochter Marjolein was op vakantie in Cuba. Het gelegenheidsduo René Bos en Lies Medema opende de middag. Zij behandelden het wel en wee van de SWB en de werkzaamheden van Jan Wevers op humoristische wijze en in dichtvorm.

De uit Gelderland afkomstige Wevers begon in 1977 op 25-jarige leeftijd, na afronding van de Sociale Academie, als projectleider van de toenmalige Stichting Bejaardenwerk Bedum. Wevers heeft het ouderenwerk in Bedum een eigen gezicht gegeven. Daarnaast was hij ook actief op het gebied van de belangenbehartiging van gehandicapten en het jeugdwerk. Wevers is grondlegger van de vacaturebank voor vrijwilligers en het steunpunt voor mantelzorgers.

Naast het welzijnswerk in Bedum was Wevers maatschappelijk actief. Zo legde hij in de jaren’80 van de vorige eeuw de basis voor betrekkingen met het toen nog communistische Polen. Daarmee onderhoudt de gemeente nog steeds banden. Ook was hij actief in de plaatselijke Vredesbeweging en stond hij mede aan de wieg van de Wereldwinkel. Wevers is nog steeds actief als belangenbehartiger voor individuele gehandicapten en ‘nieuwe Bedumers’.

Jan Wevers gaat met ingang van 1 januari 2018 met pensioen. Hij ontvangt de gemeentelijke erepenning ‘als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor zijn verdiensten jegens de gemeente en de plaatselijke gemeenschap’.

„Hij is de spil van alle activiteiten van het welzijnswerk in Bedum,” zei Menne van Dijk in zijn toespraak . „Iemand met grote inzet maar ook een eigen mening. Als Jan niets zag in een activiteit of een nieuwe richting stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken en kostte het moeite om hem mee te krijgen. Maar als hij zag dat het goed was, ging hij er helemaal voor.”