Grunneger Nijjoarsdainst op Zuurdiek

ZUURDIJK -   We wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar op nieuwjaarsdag. In Kerk Zuurdijk wordt het nieuwe jaar ingeluid met een feestelijke Groninger dienst. De kerstsfeer hangt nog in de kerk. Hans Fidom bespeelt het orgel en dominee Klaas Pieterman staat op de preekstoel.

De Grunneger dainst heeft als thema Laid van Sunt-Liudger (Psaalms & Gezangen 192). Liudger is de apostel van het Groningerland. Er zijn hier kerken, scholen en parochies naar hem genoemd. En onze eigen Liudgerstichting. Dominee Pieterman vertelt over zijn leven en zijn lied wordt gezongen. De dienst begint om 15.30 uur. Gratis toegang, maar wel een collecte om de kosten te dekken. En: 'Noa òfloop waarme, gekrude appeldrank mit nijjoarsroljes.'