WAARK met De Menalda vetes in ’t Marnehoes in Wehe-den Hoorn

Winsum - HOORN Theatergroep WAARK speelt de voorstelling De Menalda vetes zondag 7 januari om 15.00 uur in ’t Marnehoes in Wehe-den Hoorn.

De voorstelling is gebaseerd op gebeurtenissen zoals door Abt Emo zijn opgetekend in de Kronieken van het klooster Bloemhof in de 13e eeuw. Jan Veldman schreef de tekst, regisseur Albert Secuur koos een theatervorm die het meest lijkt op een live hoorspel voor publiek, waarbij geluid en muziek een belangrijke rol spelen.

De acteurs wisselen telkens tussen hun rol als hoorspelacteur en die van een personage uit het middeleeuwse verhaal. Waark heeft gekozen voor een historisch verantwoord stuk, met een duidelijke relatie naar het hier en nu en een flinke dosis ‘Grunneger’ humor.

In de Middeleeuwen behoorde Groningen tot de Friese landen. Lokale edellieden (jonkers) heersten vanuit hun borgen over het omringende platteland en lagen daarbij constant met elkaar overhoop. Deze vetes tussen elkaar bestrijdende familieclans konden jaren duren. Bij het ontbreken van een hogere macht wierpen abten van kloosters zich vaak op als bemiddelaars in deze conflicten’.

Reserveren kan via: theaterreseveringen@marnehoes.nl of 0595 571395 / 572875.