Anna 50 jaar op kerkorgel: geern doan

MIDDELSTUM - De Doopsgezinde gemeente Middelstum heeft organiste Anna de Vries-Maarhuis in het zonnetje gezet omdat ze al vijftig jaar de kerkdiensten begeleid.

Ze gaf een bescheiden reactie: „geern doan!”

Van de kant van de Middelstummer Doopsgezinden is er veel waardering en erkentelijkheid voor de trouw en betrokkenheid van hun organiste bij de belevenissen van hun gemeente en het kabinetorgel in het kerkgebouw.

Ze kreeg een mooi boeket en een cadeau : een bezoek met haar familie aan de musical Anatevka in Martiniplaza.

Sinds juli 2014 is het kerkgebouw buiten gebruik geweest wegens aardbevingsschadeherstel. In die tijd werden de kerkdiensten gehouden bij de leden thuis. Met kerstmis dit jaar kon voor het eerst weer een dienst worden gehouden in het eigen kerkgebouw waarbij het gerestaureerde orgel werd bespeeld. Heel gedenkwaardig, dat Anna de Vries bij haar jubileum voor het eerst sinds het langdurige herstel van het kerkgebouw weer een dienst kon begeleiden op het orgel. Het was een lust voor het oor, volgens de aanwezigen.

De officiële opening van het herstelde kerkgebouw volgt in het nieuwe jaar