Lokale partijen verder als Stad en Ommeland

TEN BOER - De leden van de op 1 januari gefuseerde lokale partijen Algemeen Belang Ten Boer en Stadspartij Groningen hebben besloten de politieke activiteiten gezamenlijk te continueren onder de naam Stad en Ommeland.

De partij is volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen in november. René Stayen, fractievoorzitter van de afdeling Ten Boer: „de kracht van de nieuwe lokale combinatie is dat de politiek van de stad nu ook kan steunen op een jarenlange ervaring in de dorpen op het platteland.”Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Groninger afdeling geeft aan in deze opzet een goede toekomst te zien voor de onafhankelijke politieke vertegenwoordiging van zowel de stadjers als de inwoners in het buitengebied en de dorpen na de herindeling in 2019.

Ook het nieuwe partijlogo, dat vrijdag gepresenteerd werd, symboliseert de brede opzet van de nieuwe lokale gemeente politiek. De stad, vertegenwoordigd door een groene Martinitoren, omringt door een golden rand in de vorm van de nieuwe gemeente.