Alle kleuren van het Hogeland

BEDUM - Nieuwkomers en autochtone bewoners laagdrempelig samenbrengen, dat is wat Jenny van der Werf voor ogen had toen ze Colourful Bedum oprichtte. Vorige week won het initiatief, dat nu Colourful het Hogeland heet, de Provinciale Vrijwilligersprijs 2017 in de categorie Leefbaarheid.

Veel mensen zijn benieuwd naar de mens achter de nieuwkomers in hun dorp of stad en willen ze bovendien graag betrekken bij de maatschappij. Maar zomaar op iemand afstappen en een gesprekje beginnen: dat is voor de meesten toch een te grote stap. Bij kapster Jenny van der Werf uit Bedum was het niet anders. Maar daar liet ze het niet bij zitten. Er moest toch een manier zijn om een brug te slaan naar de nieuwe dorpsgenoten? “Ik ging erover malen en dacht op een gegeven moment: wat is nou iets dat mensen verbindt? Mijn dochter gaf destijds taalles aan een jongetje en at daarna dan ook bij dat gezin. Ze kwam altijd met zulke enthousiaste verhalen thuis. En als je met mensen in gesprek raakt en hun verhaal hoort dan krijg je ook begrip.” Dus het antwoord dat Van de Werf zocht bleek: eten verbindt. “Daar iets mee doen, dat leek me in elk geval een mooie eerste stap.” Mooi Bedum Deze gedachte was het zaadje dat langzaam maar zeker zou uitgroeien tot Colourful Bedum. Van der Werf verzamelde een aantal Bedumers om zich heen met dezelfde drive, waaronder Irma Schuurman en Wahabou Alidou. De eerste keer dat Colourful Bedum zich manifesteerde was in 2016 bij de cultuurmarkt Mooi Bedum. Met uiteraard onder meer: eten. “Bij de Walfriduskerk hadden we allemaal kraampjes met 30 deelnemers die eten uit hun land presenteerden.” “Ook was er salsadansen en een djembé-workshop. Achter de kerk was een soort dialoogtafel met Massoud Jabani. Hij geeft veel lezingen in het land over radicaliseringspreventie. Het was zo’n positieve dag voor de deelnemers. Sommige zeiden: Het voelt alsof ik weer familie heb.” Ook de vele autochtone Bedumers die met hen in contact kwamen, waren erg positief. “Het maakte de drempel om in contact te komen lager. Dat was ook precies de bedoeling uiteraard.” Trots In 2017 begon het Colourful-initiatief echt op stoom te komen. Van der Werf laat een jaaroverzicht zien met alle verschillende activiteiten. Zo verzorgden Colourful-deelnemers de catering van de nieuwjaarsborrel van de ondernemersvereniging. Een groot succes dat ze dit jaar nog eens overdeden bij de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Bedum. “Ze geven dan hapjes uit hun eigen land aan de burgemeester en wethouders. Je ziet gewoon de trotse blikken op hun gezicht.” Later in 2017 volgden nog meer kookactiviteiten waar zowel autochtonen als nieuwkomers op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kwamen. Overigens zijn de Colourful-deelnemers niet alleen vluchtelingen, maar evengoed mensen die hier al jaren wonen uit bijvoorbeeld Indonesië of Spanje. “Hoelang wil je als vluchteling gezien blijven worden? Ik vind het zo leuk om alle culturen te verbinden. Dat is de gedachte achter Colourful.” Troonopvolger Maar Colourful is veel breder dan koken. Er zijn tot nu toe verschillende dialoogavonden georganiseerd waar nieuwkomers en autochtonen in gesprek kunnen gaan aan de hand van een thema. Ook zijn er Colourful-deelnemers die lezingen hebben gegeven. Dat kan in een buurthuis zijn over een bepaald onderwerp waar iemand verstand van heeft. Maar ook op scholen. Zo heeft Wahabou Alidou een aantal keren verteld over zijn interessante achtergrond als troonopvolger in een stam in Benin. Ook op het gebied van sport en muziek gebeurt veel. Van der Werf vertelt enthousiast over een muziekavond waar een aantal Colourful-deelnemers optraden. Enkele mensen in het publiek moesten zelfs een traantje wegpinken. “Muziek verbindt natuurlijk ook enorm.” En op sportgebied is er onder meer het voetbalteam dat bestaat uit migranten en getraind wordt door iemand van SV Bedum. “Bij alles wat we organiseren werken we altijd samen met een organisatie.” Los van het feit dat dit praktisch is, legt van der Werf uit, betrek je op deze manier ook weer de autochtone bevolking erbij. Het stimuleert de uitwisseling van culturen. Juryrapport Het is dus geen eenrichtingsverkeer. Wat ook blijkt uit de samenstelling van de vrijwilligers in de organisatie.  Iets wat de jury van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2017 eveneens opmerkte in haar juryrapport: ‘Samen met bewoners uit Bedum, leveren de vrijwilligers van Colourful Bedum daadwerkelijk een bijdrage aan integratie en participatie van mensen met een immigratie achtergrond. Dat blijkt onder andere uit het feit dat ook veel vrijwilligers actief zijn vanuit de nieuwkomersgroep.’ Ook worden er zwemlessen en fietslessen georganiseerd. Ook allemaal in samenwerking met lokale organisaties. En volgende maand zullen er weer heel wat Colourful-deelnemers aan de start staan van de Bedumer Winterloop. Verrijkt En als het aan het bestuur ligt, blijft het niet beperkt tot Bedum. Sinds kort is Colourful Bedum een stichting geworden en heeft bewust de nieuwe naam Colourful Hogeland gekregen. Het is de bedoeling dat in de hele nieuwe gemeente soortgelijke activiteiten van de grond komen. Daar zijn uiteraard nieuwe vrijwilligers voor nodig die dat in hun omgeving willen dragen. Gelukkig krijgt Colourful het Hogeland hulp bij het vinden van deze mensen. “Wij worden in 2018 ondersteund door Rotaryclub Uithuizen-Het Hogeland. Zij gaan nu voor ons al vrijwilligers werven en ook Colourful-deelnemers. Uiteindelijk zullen die nieuwe mensen het daar zelf moeten dragen. Maar wij helpen en ondersteunen ze in het begin natuurlijk.” Zo is wat drie jaar geleden begon als een voorzichtige gedachte uitgegroeid tot een volwaardige stichting die zijn gekleurde vleugels uitslaat boven het Hogeland. “Soms vind ik het wel jammer dat naarmate ik nu meer moet besturen er minder ruimte is voor persoonlijk contact met mensen. Ik moet meer uit handen geven aan andere vrijwilligers. Maar het is nog steeds iets wat absoluut mijn leven verrijkt.”   Tekst: Arjen J. Zijlstra