(met video) Triltafel test nieuwe oplossingen gebouwen bij aardbevingen

GRONINGEN - Met de overdracht van ‘de triltafel’ aan BuildingG vandaag (vrijdag 26 januari) in Groningen, begint het onderzoekstraject van TNO naar effectieve testmethoden voor bouwtechnische maatregelen in het Groningse aardbevingsgebied.

Deze voor Nederland unieke triltafel simuleert de specifieke trillingen die het gevolg zijn van aardbevingen door gaswinning. Specifieke materialen, constructies en verbindingen waar nu nog geen of onvoldoende kennis over bestaat, kunnen nu in de regio zelf worden getest en daarmee snel toegepast. Dat is belangrijk omdat veel regionale partijen oplossingen aan het ontwikkelen zijn. De onderzoekers kunnen nu ook beter onderzoek doen naar het voorkómen of het verergeren van bestaande schades als gevolg van trillingen.

In 2018 gaat TNO specifieke methoden en protocollen ontwikkelen die nodig zijn om de effectiviteit van bouwkundige maatregelen in Groningen te beoordelen. In het eerste onderzoeksproject worden vijf concrete maatregelen voor schadepreventie en versterking van gebouwen van ondernemers beproefd.

De triltafel, met een oppervlak van 6 vierkante meter, is specifiek gebouwd voor laag frequent dynamisch onderzoek. De faciliteit kan een gewicht van 10 ton versnellen tot maximaal 0,7g waardoor het voor het eerst mogelijk wordt grote bouwdelen zoals gevels, maar ook verbindingen en constructies te testen. Joram Nauta, bij TNO verantwoordelijk voor BuildinG: „De triltafel kan worden gebruikt door ondernemers die hiermee hun innovatieve oplossingen kunnen toetsen. Door de open innovatie aanpak van BuildinG kan de opgedane kennis ingezet worden voor de verbetering van de normontwikkeling. De maatschappelijk winst is dat met deze kennis beter wordt vastgesteld en onderling gedeeld welke maatregel effectief is.”

Naast het bepalen van testmethoden is volgens TNO ook verder onderzoek nodig naar gebruikte rekenmethodes. De combinatie van trillingen, ondergrond en specifieke bouwtechnieken in Groningen verschillen behoorlijk van andere gebieden in de wereld met aardbevingen.

BuildinG is het kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen. Aardbevingsbestendig, levensloopbestendig en energiezuinig bouwen: in BuildinG is alles mogelijk voor bedrijven, onderzoekers en studenten. BuildinG is voor en door ondernemers en bewoners en is een initiatief van de Economic Board Groningen in samenwerking met TNO, de Hanzehogeschool en Bouwend Nederland.

https://youtu.be/Jn8dfHUanMc