10.000 Mensen gezondheidsklachten door stress aardbevingsschade

NOORD-GRONINGEN - Aardbevingsschade heeft een enorme impact op de gezondheid en het gevoel van veiligheid van bewoners. Rond de 10.000 mensen hebben stress-gerelateerde gezondheidsklachten als gevolg van schade.

Dat staat in het eindrapport van Gronings Perspectief, een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft uitgevoerd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Meer dan 85.000 mensen hebben meervoudige schade aan hun huis door gasbevingen. Van hen voelt minder dan de helft zich thuis veilig. De problemen nemen van begin 2016 tot eind 2017 sterk toe. Dit concluderen onderzoeksleiders prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen in het eindrapport van Gronings Perspectief dat zij vandaag (woensdag 31 januari) presenteren aan opdrachtgever Nationaal Coördinator Groningen. De onderzoekers signaleren dat alleen betere schadeafhandeling of versterking dit probleem niet kan verhelpen. Ze adviseren om een integraal en gecoördineerd plan van aanpak te ontwikkelen om de Groningse problemen rond gaswinning het hoofd te bieden. Postmes: „Twee jaar lang volgden we wat de gevolgen van de gaswinning met mensen doet. We vinden het beeld alarmerend. Toen we in 2016 begonnen, was er weinig aandacht voor. We hebben nu een scherp beeld van de grote impact die schade aan het eigen huis heeft voor de gezondheid en het gevoel van veiligheid. Naar objectieve maatstaven is dit een groot en ernstig probleem. En we stellen vast dat het probleem groeit. Daarom adviseren wij om prioriteit te geven aan een integraal en gecoördineerd plan van aanpak.” De problemen onder mensen die meerdere malen schade aan hun huis hebben gehad zijn groot en groeiende. Er zijn 150.000 mensen met schade, kinderen meegerekend. Daarvan hebben 85.000 mensen meervoudige schade; de helft voelt zich thuis niet meer veilig. Zo’n 10.000 Groningers hebben gezondheidsproblemen door de schade. Ervaren onveiligheid en problemen rondom de schadeafhandeling zijn de twee belangrijkste redenen dat schade zoveel stress geeft. Postmes en Stroebe geven aan dat de ‘groep van 85.000’ in de huidige aanpak buiten de boot valt. Ze adviseren een integraal plan van aanpak te ontwikkelen. Het uitvoeren van zo’n plan vereist goede coördinatie. Stroebe: „Deze mensen zijn op dit moment niet in beeld. Het schadeprotocol regelt zaken voor de toekomst. Veel aandacht gaat, terecht, uit naar zorg rondom de versterking van huizen. Maar de bewoners die al schade hadden mogen niet vergeten worden. Wij zien dat veel van hen geen normaal leven meer kunnen leiden door de schadeproblematiek. Om dat beter in beeld te brengen, hebben we 65 mensen geïnterviewd. Sommigen zijn goed bestand tegen alle onrust en stress, maar er zijn heel veel mensen die daar niet goed tegen kunnen. Je gelooft je oren soms niet, als je hoort wat zij meemaken.” Het rapport beschrijft de verandering van gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van Groningers in 2016 en 2017. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders over het rapport: „Het onderzoek laat wederom een zorgelijk beeld zien over de gezondheid van Groningers als gevolg van schade door gaswinning. Al eerder heb ik hulpverleners, zoals huisartsen, zorgverleners en sociale teams van gemeenten opgeroepen om alert te zijn op signalen van stress bij bewoners. Die oproep doe ik nu opnieuw. De onderzoekers bevelen een integrale aanpak aan. NCG is hier al mee bezig en heeft GGD Groningen gevraagd om te komen met een integrale aanpak van gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning. Zij brengen met alle betrokken partijen in kaart of het zorgaanbod voldoende is en aansluit bij de behoefte van de inwoners en professionals in de regio. Het RIVM is ingeschakeld om GGD Groningen te ondersteunen met kennis, expertise, netwerk en capaciteit.” Op verzoek van NCG heeft de RUG direct na de beving van Zeerijp een extra peiling uitgevoerd. De eerste resultaten laten in ieder geval zien dat de waarnemingen van inwoners tijdens de beving erg goed overeenkomen met de ‘shakemaps’ van het KNMI. Dat wijst erop dat Groningers gemiddeld accuraat rapporteren over de beving. De RUG onderzocht de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van Groningers in alle Groninger gemeenten, in opdracht van NCG. In vijf metingen beantwoordden inwoners uit alle gemeenten vragen hierover. Daarnaast is er via Lifelines nog een apart onderzoek gedaan. Ook is er direct na de aardbeving in Zeerijp een extra peiling gedaan. De bevindingen zijn in drie wetenschappelijke- en in twee tussenrapporten opgeschreven en gepubliceerd op de site groningsperspectief.nl. NCG is in gesprek met de RUG over een vervolg van Gronings Perspectief.