Anonieme gift voor instandhouding kerk Oosterwijtwerd

OOSTERWIJTWERD - Een verder anoniem te blijven persoon heeft onlangs te kennen gegeven een fonds op naam bij de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) op te willen richten, speciaal bedoeld voor de instandhouding van de kerk van Oosterwijtwerd in de breedste zin.

Dit omdat hij een bijzondere (historische) band heeft met deze kerk. Binnenkort stort hij het eerste bedrag in dit ‘Unico Ripperda Fonds’ en hij zal naar verwachting dit fonds in de komende jaren verder ‘vullen’. De eerste bestemming is het herstel van het uurwerk in de kerk van Oosterwijtwerd. Iets wat naar zijn zeggen, zijn overleden moeder zeer zou aanspreken. De opdracht om het weer ‘tikkend’ te maken, kan nu worden gegeven. In oktober 2015 werd de Mariakerk in Oosterwijtwerd na een grondige restauratie weer officieel in gebruik genomen. Destijds werd een aantal interieurstukken onder handen genomen en nu is dan ook het uurwerk aan de beurt. Voor de Stichting Oude Groninger Kerken is het een bijzondere ervaring om met een dergelijk gemotiveerd persoon in contact te komen. Hij bracht een aantal jaren geleden een bezoek aan de kerk en heeft dit nooit weer vergeten. En gezien de bestaande historische banden met de kerk van Oosterwijtwerd, geeft hij hieraan nu invulling met de oprichting van dit fonds op naam. Deze gulle gever uit Amsterdam koos voor dit fonds de naam Unico Ripperda (†1400), de stamvader van de Ripperda’s. Het geslacht Ripperda behoort ontegenzeggelijk tot de oudste en voornaamste adellijke geslachten van Nederland. Het geslacht Ripperda bestond aanvankelijk uit drie hoofdtakken, die van Farmsum, Oosterwijtwerd en Winsum. Leden van de Oostwijtwerder hoofdtak waren buiten de Ommelanden gevestigd. Gijsbert Herman keerde circa 1650 naar de Ripperdaborg in Oosterwijtwerd terug. Bij de Stichting Oude Groninger Kerken kan een gever van minimaal € 45.000 een fonds op naam oprichten. Bij een dergelijk fonds door schenking van vermogen kunnen afspraken worden gemaakt over het vruchtgebruik. Men bepaalt zelf de naam en het doel van het fonds. De stichting zorgt voor het beheer van het fonds en geeft een heldere jaarlijkse rapportage. De SOGK kent de volgende fondsen op naam: M.V.A. Dierckxfonds, Thesingefonds, Peter Breukinks Noodfonds, Herstelfonds getroffen kerken Swarts-Jansema Fonds en het Hoeksema Du Pui Fonds.