Locatie nieuw kindcentrum Ten Boer ter discussie

TEN BOER -   Hoewel het al enkele malen in de raadscommissie is besproken is een deel van de raadsleden nog niet overtuigd van de juistheid van de door het college voorgestelde locatie om een nieuwe scholencombinatie te bouwen.

Zaken als verkeersveiligheid en overlast voor de woningen in de nabijheid zijn nog onvoldoende uitgewerkt, vindt Peter Rebergen van de ChristenUnie. Zijn fractie diende daarom woensdagavond, samen met de fractie van Stad en Ommeland, een amendement in op het voorstel van B&W. René Stayen van Stad en Ommeland vindt dat de alternatieve locaties, die door de omwonenden en de raadsleden zijn gepresenteerd, onvoldoende zijn uitgewerkt omdat er naar de voorkeurslocatie van het college is toegeschreven. Beide partijen vinden dat een dergelijk ingrijpend besluit pas door de gemeenteraad moet worden genomen, nadat alle alternatieven volledig zijn uitgewerkt en vergeleken.