‘Wisselwoningen Ten Post spreiden over twee locaties’

TEN POST - Burgemeester en wethouders van Ten Boer stellen aan Nationaal Coördinator Groningen voor om de 60 benodigde wisselwoningen in Ten Post te spreiden over twee locaties: Veninga, aan de Rijksweg ten noorden van het dorp en een locatie aan de Woldjerweg ten zuidoosten van het dorp.

Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van de inwoners van Ten Post om op meerdere locaties wisselwoningen te plaatsen. Dit heeft wethouder Annie Postma donderdagavond 22 februari bekend gemaakt tijdens een dorpsbijeenkomst in kerk De Hoeksteen in Ten Post. Als blijkt dat er aanmerkelijk meer dan 60 wisselwoningen nodig zijn, of als een locatie alsnog afvalt, dan heeft de gemeente twee reservelocaties in beeld. Locaties Sterenberg en AMCA. Hoe snel deze laatste beschikbaar komt is volgens wethouder Postma nog onduidelijk. "Voor deze locatie gelden twee beperkingen. Die hebben te maken met de vergunningen van het bedrijf AMCA en met de milieuzone rond de NAM-locatie ten zuidoosten van het dorp.’’ Na de laatste beving bij Zeerijp heeft de NAM haar boorlocatie ten zuidoosten van Ten Post gesloten. Of deze boorlocatie gesloten blijft is nu nog onzeker. Argumenten In december vorig jaar lieten omwonenden van locatie Sterenberg een duidelijk ‘nee’ horen, toen zij geïnformeerd werden over het voornemen van de gemeente om er wisselwoningen te laten bouwen. Het college heeft hierop gereageerd met een ‘inloopavond’ begin deze maand. Dat leverde maar liefst 202 reacties op. De locaties Veninga (1*), Woldjerweg (5*), AMCA (6*) en Sterenberg (3*) blijken de voorkeur te hebben van het dorp. De argumenten die dorpsbewoners in het voordeel van deze locaties noemen zijn ‘geen tot weinig overlast voor de omgeving’ en ‘kinderen kunnen veilig naar school’. Top drie De argumenten van de dorpsbewoners sluiten aan bij de gemeentelijke uitgangspunten; voldoende ruimte voor de woningen, dichtbij het dorp en verkeersveilig. Wethouder Postma: "Het idee achter vragen naar een ‘top drie’ was bedoeld om de voorkeur van het dorp te peilen. Dat is gelukt, want de locaties Veninga, AMCA of Woldjerweg en Sterenberg springen er duidelijk bovenuit. Op basis daarvan hebben wij een bestuurlijke afweging gemaakt en stellen wij twee locaties en twee reservelocaties voor aan de NCG’’. Naast het aanwijzen van de locaties heeft het college verder besloten dat de wisselwoningen verspreid moeten worden gebouwd over tenminste twee locaties. Ook moet de plaatsing ervan gefaseerd worden uitgevoerd.