Fré Schreiber in Warfumburen

WARFFUM - De activiteitencommissie van Warfumburen, de woonvorm voor ouderen in Warffum, heeft Fré Schreiber op donderdag 15 maart om 14.30 uur uitgenodigd.

Als geboren Fries woont Schreiber in Middelstum, was onderwijzer en gaf cursussen Gronings. Ook maakte hij kinderliedjes die leerlingen van de Wicher Zitsemaschool in Middelstum onder zijn leiding uitvoerden.

„Het is opvallend, dat men hier heel trots is op de geschiedenis en de gebouwen, maar de taal laat men verslonzen. Echter, de Groninger streektaal hoort er ook bij. Het is iets eigens. Net zoals het landschap en de boerderijen bij de provincie horen,” vindt Schreiber.

Hij heeft jarenlang cursussen Gronings gegeven In 1988 ontving Schreiber de K. ter Laanprijs. Hij schrijft en vertelt verhaaltjes, liedjes en mopjes in het Gronings. Er wordt an de Bekemalaan een grote toeloop verwacht.