Gemeente Ten Boer wijst 23 monumenten aan

TEN BOER - De gemeente Ten Boer heeft een gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld.

In hetafgelopen jaar is hieraan samen met de eigenaren en Libau (adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed) gewerkt. Dit heeft geresulteerd in 23 gemeentelijke monumenten.

Om ervoor te zorgen dat de dorpen mooi en leefbaar blijven heeft de gemeente ingezet op bescherming van cultuurhistorisch waardevolle panden. Het bewaren van het erfgoed is immers de neerslag van de geschiedenis en daarmee van groot belang voor de identiteit van het gebied. Het maakt de dorpen en het buitengebied aantrekkelijk, herkenbaar en uniek.

Als eerste gemeente in Groningen heeft de gemeente Ten Boer speciaal voor de gemeentelijke monumenten een monumentenschildje laten maken. Wethouder Annie Postma heeft woensdag samen met de eigenaren een schildje aan een van de monumenten bevestigd.