Lezing: Waarom hebben we eigenlijk dijken ?

WINSUM - De heer Ben Westerink houdt op uitnodiging van de Historische Vereniging Winsum-Obergum dinsdag 27 maart in zalencentrum De Hoogte te Winsum een lezing over het onderwerp 'Waarom hebben we eigenlijk dijken?'

In het verleden hebben de kustbewoners om de regelmatig voorkomende stormvloeden veilig te overleven zo’n 5 meter hoge wierden opgeworpen. Toch hebben ze later ook dijken aangelegd. Zonder die dijken hadden ze waarschijnlijk de Kerstvloed van 1717 wel overleefd. Maar waarom dan toch ook die dijken? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst een beeld hebben van de stormvloeden die optraden voordat er dijken lagen. Helaas liggen er in het archief geen verslagen van die tijd. Toch ligt in de kleibodem onder onze voeten wel een archief waarin al deze vergeten stormvloeden keurig liggen opgetekend. Elke overstroming van het land liet namelijk een laagje klei in de bodem achter. Het is de kunst om deze streepjescode te kunnen lezen. De walkant van een vers gegraven sloot is zo’n uniek document waarin we de geschiedenis van het kleilandschap kunnen lezen. In zijn vrije tijd is Ben Westerink ook landschapshistoricus en bestudeert hij soms de walkanten van die sloten om de vergeten overstromingen op te sporen. In het tweede deel van zijn lezing gaat hij in op de vraag waarom men in het verleden met de nodige moeite naast de bestaande wierden toch ook dijken zijn gaan bouwen. Het antwoord blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Ook niet leden hebben gratis toegang tot deze zeer interessante lezing. “Wij hopen natuurlijk dat ze na de lezing ook lid worden van onze Historische Vereniging, waardoor ze deze lezingen mede mogelijk blijven maken”, aldus de organisatoren van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. Folders met aanmeldingsformulieren liggen daarvoor op de tafels in de zaal. Tijd: 20.00 uur. Adres: Kerkpad 8 te Winsum