Ten Boer zet in op laagdrempelige jeugdhulp

TEN BOER - Het sociaal loket van de gemeente (De Deel) en de huisartsen in de gemeente Ten Boer gaan intensiever samenwerken met als doel een betere ondersteuning voor ouders en jongeren met vragen en/of problemen.

Tijdens de pilotperiode wordt vanuit de Deel een ‘Ondersteuner Jeugd en Gezin’ ingezet. Deze OJG-er start per 1 maart a.s. met haar werkzaamheden en heeft een verbindende rol tussen de Deel en de huisartsen.

De Ondersteuner jeugd en gezin (OJG) geeft advies aan de jongere en de opvoeders. Ook kan de ondersteuner de contacten met de school onderhouden. Zij maakt een inschatting van de aanwezige mogelijkheden en beperkingen van het gezin zodat de zorg beter aansluit op de vraag en de omstandigheden.

De huisarts heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp en is dus voor jongeren, hun ouders en voor gemeenten een belangrijke partner in de jeugdhulp. Alle huisartspraktijken in de gemeente doen mee aan de pilot.

De samenwerkingsovereenkomst werd gisteren getekend door de huisartsen en wethouder Peter Heidema. De ondertekening vond plaats in de praktijk van huisarts van Beukering in Garmerwolde. In zijn praktijk heeft hij kantoorruimte gerealiseerd waar de medewerker OJG gebruik van kan maken.