159 Aanmeldingen Koopinstrument NCG

NOORD-GRONINGEN - 159 woningeigenaren hebben zich aangemeld voor het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Het Koopinstrument is een vervolg op de proef die NCG in 2016 startte. Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de woning in de kern van het aardbevingsgebied staan, namelijk binnen de 0,2 PGA-contour (KNMI-kaart 2015). Daarnaast moet de woning een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden aantoonbaar openbaar te koop staan. Verder moet de aanvrager eigenaar zijn van de woning of deze via een erfenis hebben gekregen. De selectie wordt gemaakt op basis van de duur dat de woning te koop staat. Aanvragen waarbij een knelpunt wordt aangevoerd hebben voorrang. Dat kan zijn door familieomstandigheden; werk elders of kleiner moeten gaan wonen. In totaal zijn 159 aanvragen ontvangen. Van deze 159 aanvragen zijn er 41 aanvragen van buiten de 0,2 pga-contour, 10 aanvragen voor woningen die niet of korter dan 12 maanden openbaar te koop staan en 3 aanvragen voor de koop van bedrijfspanden. Deze aanvragen voldoen niet aan de voorwaarden. Het aantal aanvragen dat aan de voorwaarden voldoet, is groter dan het door NAM beschikbaar gestelde budget van 10 miljoen euro. NCG streeft er naar om eind april de selectie van de woningen die gekocht kunnen worden bekend te kunnen maken. Bij de selectie wordt NCG bijgestaan door een adviescommissie, bestaande uit drie personen, de NVM-makelaar Theo Lieberom, burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond en iemand met kennis van de Groningse woningmarkt.