Einde aan gaswinning Groningen in 2030

NOORD-GRONINGEN - De gaswinning uit het Groningenveld wordt volledig beëindigd. Uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt de gaswinning tot onder het niveau van 12 miljard kubieke meter per jaar. Afhankelijk van het effect van de maatregelen wordt vanaf oktober 2022 een daling voorzien naar 7,5 miljard en mogelijk fors minder. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul in 2030.

De gevolgen van de gaswinning zijn volgens het kabinet maatschappelijk niet langer aanvaardbaar. Het kabinet gaat hiermee verder dan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning uit het Groningenveld terug te brengen tot 12 miljard kubieke meter per jaar. Ook bij een jaarlijkse gaswinning op het niveau van 12 miljard blijft het risico op een zware aardbeving bestaan.

Het beëindigen van de gaswinning in Groningen vraagt om een reeks ingrijpende maatregelen aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Zo wordt voor 500 miljoen euro een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek gebouwd waarmee hoogcalorisch gas kan worden omgezet in laagcalorisch gas. Vanaf oktober 2022 levert deze installatie jaarlijks een besparing op van 7 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om meer stikstof in te kopen voor bestaande installaties.

Uiterlijk in 2022 moeten alle industriële grootverbruikers van Gronings gas zijn overgeschakeld op hoogcalorisch gas of op andere, duurzame bronnen. In totaal gaat het om 170 bedrijven die jaarlijks gezamenlijk circa 4,4 miljard kubieke meter laagcalorisch gas afnemen. Sinds december zijn alle bedrijven aangeschreven en met 45 grootverbruikers worden inmiddels constructieve gesprekken gevoerd. De omschakeling van de acht grootste verbruikers kan al een daling van de vraag naar Groningengas met 2,4 miljard opleveren. Als ook de 45 andere bedrijven omschakelen, daalt de vraag met in totaal 3,4 miljard per jaar.

De vraag naar laagcalorisch gas uit Duitsland, Frankrijk en België neemt de komende aren met 2 miljard per jaar af.