Lezing: Veel keuze bij restaureren van oude kerken

TEN BOER - Op uitnodiging van de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer houdt op maandag 23 april dhr. Jur Bekooy een lezing over het restaureren van onze oude Groninger kerken. Het vindt plaats in de recreatiezaal van het Woonzorgcentrum Bloemhof.

Bekooy, van de Stichting Oude Groninger Kerken, gaat in de lezing in op de restauratieopvattingen van de afgelopen eeuw. Van reconstructie en terugrestaureren en soms een beetje ‘fantasie du chef’, via conservering en nauwelijks ingrijpen in het gebouw naar de hedendaagse, veelkleurige restauratiebenadering.

De lezing begint met de restauratie van de ziekenzaal in Aduard en via de restauraties van .o.a. de kerken van Thesinge, Wittewierum en Woltersum komen we terecht bij de restauratie van de Molukse kerk in Appingedam. Ook gaat het over doorbestemmen van kerkgebouwen, waarbij hedendaagse architectuur een belangrijke plek kan innemen.

Jur Bekooy is bouwkundige bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Hij houdt zich bezig met restauratie, behoud en ontwikkeling van historische gebouwen en van religieus erfgoed in het bijzonder. Hij is altijd zeer geïnteresseerd geweest in zowel architectuurgeschiedenis alsook bouwkunde. ‘Vandaag is niet alleen de laatste dag van het verleden, maar de eerste dag van de toekomst’, geldt wat hem betreft zeker ook voor onze omgang met historische gebouwen.

Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis en voor ieder toegankelijk. Info: tel. 050 -4042820 en 3023207