Presentatie ‘beeldkwaliteit’ Bedumer Zuivelfabriek

BEDUM - Tijdens een bijeenkomst konden inwoners van de gemeente Bedum ideeën en suggesties aandragen voor de ‘beeldkwaliteit’ van de uitbreiding van de zuivelfabriek van FrieslandCampina. De resultaten daarvan worden op donderdag 19 april in het Trefcentrum Bedum gepresenteerd.

Zuivelconcern FrieslandCampina heeft plannen om de vestiging in Bedum uit te breiden. Het bedrijfsterrein wordt in omvang ongeveer verdubbeld. Die uitbreiding vereist een omlegging van het Boterdiep; het uitgangspunt is een zo compact mogelijke productielocatie.

Op 5 april konden Bedumers aangeven hoe het toekomstige bedrijfsterrein en de voorgenomen nieuwbouw vorm moet worden gegeven op een zodanige manier dat er een acceptabel geheel met de omgeving gaat ontstaan. Dat gebeurde in groepen. De bijeenkomst werd met rond de 70 tot 80 bezoekers goed bezocht.

Adviseurs van het zuivelconcern zijn aan de slag gegaan met de input uit de bevolking. Uiteindelijk moet dat leiden tot een zogenaamd ‘beeldkwaliteitsplan’. Dat plan vormt onderdeel van het bestemmingsplan. De gemeente Bedum verwacht dat de formele procedure rond het bestemmingsplan – dat nodig is voor de uitbreiding – binnenkort kan worden gestart. In die procedure liggen verschillende inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden besloten..

De uitbreiding van de Bedumer vestiging van het zuivelconcern levert naar verwachting rond de 100 arbeidsplaatsen op. De indirecte werkgelegenheid wordt becijferd op een veelvoud daarvan.

De bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is, begint om 19.30 uur.