Werk Boterdiep Oz Bedum hervat

BEDUM - Vorige week werden de wegwerkzaamheden aan Boterdiep Oz in Bedum door de gemeente stilgelegd. Inmiddels is het werk weer hervat. Door de stagnatie wordt de vernieuwde weg later opgeleverd dan gepland. Het moet nu eind juni klaar zijn.

Vrij snel na de start van de werkzaamheden bleek dat de bestaande situatie van de wegconstructie flink afweek van die die in het onderzoek vooraf was vastgesteld. Er is veel onderzoek gedaan om de bestaande ondergrond goed in beeld te krijgen. Dat onderzoek is uitgevoerd toen de weg nog in gebruik was.

Het onderzoek vormde de basis voor de oplossing die in de opdracht aan de aannemer is geformuleerd. Die oplossing bestond uit het handhaven van de fundering en het aanbrengen van een nieuwe, ‘sterkere’ asfaltverharding.

Nadat de weg was afgesloten voor wegverkeer werden de eerste asfaltgedeelten verwijderd. Toen bleek dat de werkelijke situatie afweek van dat wat op basis van het onderzoek was verwacht. Dit gold voor de asfaltverharding maar met name ook voor de bestaande fundering. Langs de zijkanten van de weg bleek geen fundering aanwezig te zijn. De fundering die er wel ligt, is verder van slechte kwaliteit.

Daarop is het werk stil gelegd en is in samenspraak met de aannemer gezocht naar een kwalitatief goede oplossing. Die bestaat uit het verwijderen van de oude fundering en het aanbrengen van een nieuwe, kwalitatief betere fundering.

In sommige media is gesuggereerd dat onder het asfalt een klinkerbestrating zou zitten van zogenaamde ‘kinderkopjes’; natuurstenen keitjes. Dit is niet het geval; deze kinderkopjes zijn niet aangetroffen.

De operatie leidt tot meerkosten. Die worden begroot op 150.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders vraagt daarvoor binnenkort een krediet aan bij de gemeenteraad. Het werk was aanvankelijk begroot op 340.000 euro.

De gemeente heeft de bewoners van Boterdiep Oz per brief op de hoogte gesteld van het hervatten van het werk en de vertraging in de oplevering. Ook bewoners van de routes waar het verkeer nu gebruik van maakt, zijn geïnformeerd.