Film: ‘Wat spookt er ’s nachts rond Borg Verhildersum’

LEENS - De film ‘Wat spookt er ‘s nachts rond Borg Verhildersum?’ werd donderdagavond 19 april gepresenteerd op Landgoed Verhildersum in Leens. De film zal tijdens het seizoen in de borg te zien zijn.

Aan deze publieksfilm over vleermuizen en ander nachtleven op Landgoed Verhildersum is ruim twee jaar gewerkt. Na afloop van de film kon men op expeditie rond de borg om de vleermuizen te spotten. Door middel van bat-detectors en nachtkijkers, maar ook met het blote oog, konden de capriolen van de laagvlieger, de watervleermuis en de dwergvleermuis gevolgd worden. Natuurlijk onder deskundige leiding van Bob Jonge Poerink. En we hadden geluk, al tijdens het vertonen van de film begonnen, als op commando, de vleermuizen uit te vliegen.

Aanleiding voor het project is dat er opvallend grote aantallen vleermuizen op het landgoed voor komen. ’s Nachts als iedereen slaapt, is er nog veel leven in en om Verhildersum. De borg wordt namelijk gebruikt door meerdere soorten overwinterende vleermuizen. Na de winterslaap wemelt het van de foeragerende vleermuizen boven de borggracht. Tijdens de zomerperiode zijn er meerdere (kraam)kolonies van vleermuizen en in het najaar wordt het landgoed door trekkende vleermuizen als ‘pitstop’ en paarverblijf gebruikt.

Bezoekers aan de borg horen, ruiken en zien soms de vleermuizen. Om het ‘onzichtbare’ leven van deze dieren voor het publiek zichtbaar te maken is de publieksfilm ontwikkeld. Hierdoor worden de vleermuizen positief in beeld gebracht en wordt ook duidelijk dat Landgoed Verhildersum voor natuurliefhebbers zeer de moeite waard is. Tussen de beelden zitten unieke opnames. Zoals van parende ruige dwergvleermuizen, wat wereldwijd een primeur is. Hierdoor is er ook internationaal veel interesse voor de film.

De hoofdrolspelers uit de film zijn de watervleermuizen. Prachtige opnames van overwinterende vleermuizen, de ontwakende dieren in het voorjaar, het uitvliegen van de eerste vleermuis, waarbij de omgeving nauwkeurig met de sonar gescand wordt, en het zwermen boven het water, het ‘dating moment’ waarin ook de sociale hiërarchie wordt bepaald. Onder andere vanuit een drone zijn prachtige opnames gemaakt, die de illusie geven dat je met de vleermuizen meevliegt.

U ziet de voorjaarskolonie die zich in de kelders vormt, waar gepaard wordt en een poosje later de kraamkolonie gevormd wordt. Dan breekt de zomer aan en verplaatsen de dieren zich naar de bomen in de oprijlaan. Via ‘watersnelwegen’, zoals de kanalen en tochten, foerageren de vleermuizen o.a. richting Lauwersmeer. Sommige moeders dragen hun jongen bij zich in de vlucht. Terugkomend zwermt de groep rondom de kolonieboom vlak voor zonsopgang. Daarbij wordt veel gecommuniceerd. In de herfst komen de vleermuizen terug naar de borg en bereiden zich voor op hun winterslaap.

Tijdens het project zijn vleermuiskasten opgehangen. Deze fungeren als trekkershutten voor de ruige dwergvleermuis. Deze vleermuissoort komt in de herfst vanuit de Baltische staten naar Verhildersum. De mannetjes blijven in onze omgeving, terwijl de vrouwtjes van ver komen. De mannetjes lokken met een prachtige zang de vrouwtjes naar hun nestkast om te paren en verzamelen een harem.

Het nachtleven op het landgoed beperkt zich niet tot vleermuizen, ook (rans)uilen en andere nachtbrakers figureren in de film. De prachtige natuuropnamen brengen het leven rond de borg Verhildersum door de seizoenen heen in beeld.

Het heeft veel tijd gekost om deze opnames te maken. Het gaat tenslotte om dieren waarvan het gedrag niet altijd te voorspellen is en waarop het weer een sterke invloed heeft. Al met al heeft het ruim 1½ jaar gekost, waarna de film nog gemaakt moest worden. Deze film is gemaakt in opdracht van Landgoed Verhildersum Leens, door Regelink ecologie en landschap, in samenwerking met de Vleermuizenwerkgroep Groningen en Hans Hut.

De film is mede mogelijk gemaakt door verschillende subsidiegevers.