Lintje in Ten Boer voor Hillie Ramaker-Tepper

GARMERWOLDE - Bij de jaarlijkse lintjesregen werd in de gemeente Ten Boer donderagochtend één lintje uitgereikt. Die ging naar mevrouw Hillie Ramaker-Tepper (71) te Garmerwolde.

Ze is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Verdiensten:

Diverse functies voor de Garmer en Thesinger Express, bijna 30 jaar.

Initiatiefneemster en organisator van koffieochtenden in Garmerwolde, meer dan 20 jaar.

Bestuurslid dorpshuis Garmerwolde, 25 jaar.

Secretaresse ANBO, 15 jaar.

Lid Cliëntenplatform, ruim 20 jaar.

Lid WMO-adviesraad, meer dan 10 jaar.

Lid Historische Commissie Garmerwolde, 10 jaar.

Redactielid tijdschrift MANS, gratis blad voor senioren in gemeente Ten Boer, 5 jaar.