‘Het is heel erg dankbaar werk’

NOORD-GRONINGEN - Voor iemand zonder netwerk, geld en goede gezondheid is zelfs iets gewoons als het sauzen van een kamer of het opruimen van een vervuild huis vaak een onneembare horde. Voor vrijwilligers van Present Noord-Groningen kan zoiets juist een project zijn waar ze graag hun schouders onder zetten.

Mits de hulp uiteraard ook écht nodig is, legt Inge Jongman, coördinator van stichting Present Noord-Groningen uit. “Als vrijwilligers ergens een dag werken dan is dat altijd een project bij iemand van wie we zeker weten dat hij of zij echt op geen enkele andere manier het gedaan kan krijgen. We zijn geen klusbedrijf. Als vrijwilliger moet je die dag echt het gevoel hebben dat je hulp daar heel erg nodig is.”

Iemand kan zich dan ook niet zomaar aanmelden voor hulp. “Op alle adressen geldt dat wij pas met onze vrijwilligers in actie komen als hulpverleners bij ons een aanvraag indienen. Vervolgens maken we in overleg met de hulpverlener de afweging of het project dat zij aanmelden voldoen aan onze drie voorwaarden: geen geld om iemand in te huren, geen netwerk dat ingezet kan worden en onvoldoende gezondheid om het zelf te doen.”

Vastzitten

Hierbij kun je denken aan fysieke klachten, maar in veel gevallen ook aan geestelijke gezondheidsproblemen. “Soms zit iemand niet alleen vast in de rommel in zijn of haar huis maar ook in het hoofd.” Pas als die rommel in het huis weg is, kan in veel gevallen een hulpverlener samen met die persoon stappen zetten op weg naar een gezonder leven.

“Ik denk dat zo’n 85 procent van de projecten die we doen praktisch van aard is. Dan kun je dus inderdaad denken aan zoiets als een vervuild huis opruimen, maar het kan ook gaan om het verven van een kamer of het begaanbaar maken van een overgroeide tuin. Overigens zijn er wel grenzen wat betreft schoonmaken. We kunnen best wat viezigheid aan, maar als er sprake is van ongedierte en dergelijke dan moet er echt een professioneel schoonmaakbedrijf komen.”

Bij die andere vijftien procent gaat het meer om projecten in de sociale sfeer, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van een spelletjesmiddag met ouderen. Wat voor project het ook is, het is altijd eenmalig en de wens van de vrijwilliger staat centraal. “Je kunt aangeven wat voor type werk je leuk lijkt om te doen en wanneer je het wilt doen. Dan ga ik daar als coördinator een match bij maken.”

Opluchting

Voorafgaand aan elk project is er door Jongman veel overleg gepleegd met de hulpvrager en de hulpverlener om ervoor te zorgen dat alles voor alle betrokkenen zo soepel mogelijk verloopt op de bewuste dag. Een dag die door de hulpvrager vaak als erg spannend wordt ervaren. Maar na afloop is de opluchting en dankbaarheid vaak groot. “Laatst zei iemand bij wie een aantal vrijwilligers een dag hadden opgeruimd: ‘Ik kan en dúrf nu voor het eerst in jaren weer mensen te ontvangen.’”

“Je weet als vrijwilliger op zulke momenten waar je het voor doet. En hoe raar het ook klinkt, je hebt als vrijwilligers vaak ook een hoop lol met elkaar. Je hebt dezelfde positieve drive waarom je het doet. En je werkt trouwens ook nooit alleen. Bij elk project zijn minimaal twee vrijwilligers.”

Tastbaar

Present Noord-Groningen bestaat sinds 2013 en is onderdeel van de landelijke organisatie Present die elf jaar geleden is opgericht in Zwolle. “Heel kort samengevat ging dat als volgt: Daar zijn mensen opgestaan die een bijbelcursus hadden gevolgd en dachten: we lezen prachtig teksten over naastenliefde, maar wat kunnen wij nou doen in de praktijk? Zo zijn de eerste projecten ontstaan en dat heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot Present, waarbij elke stichting lokaal wordt opgericht. Er zijn er nu 85.”

“Maar Present is niet gekoppeld aan een kerk en we helpen iedereen zonder aanziens des persoons. Ook als vrijwilliger hoef je niet christelijk te zijn. Iedereen die enthousiast is over wat wij doen en zin heeft om een keer een dag als vrijwilliger te helpen is enorm welkom om zich bij ons aan te melden.”

Het feit dat je als vrijwilliger niet een bepaalde levensovertuiging hoeft te hebben, blijkt ook uit de samenwerkingsverbanden die Present aangaat met bedrijven die werknemers vrijwilligerswerk laat doen in het kader van bijvoorbeeld teamuilding. “Wat bedrijven onder meer aantrekt is dat je echt in één dag het verschil kan maken. De hulp die je geeft is heel tastbaar.”

Bijzonder

“Wierden en Borgen heeft eerder een teambuildingsdag gedaan, SNN voor de Kerst met 40 medewerkers en vorige maand heb ik voor het eerst een project gedaan met Univé-werknemers. Die waren erg enthousiast want het is heel dankbaar werk en wat je meemaakt op zo’n dag is toch heel bijzonder. En die mensen waren die dag natuurlijk geholpen. Daar gaat het om…”

Ook wordt er steeds meer samengewerkt met woningbouwcorporaties, die steeds meer de waarde inzien van het type dienst dat Present verleent. “Onlangs werden we in een rapport van het IPW (Instituut Publieke Waarden) zelfs het vrijwilligerswerk van de toekomst genoemd.” Maar ook hierbij blijft gelden dat Present niet een klussendienst is. Er moet altijd sprake zijn van een gebrek aan geld, netwerk en gezondheid.

Direct

Dergelijke samenwerkingsverbanden leveren enige inkomsten op, naast de giften en donaties en subsidies van gemeenten. Inkomsten die onmisbaar zijn om de stichting draaiende te houden. “We zijn actief in zeven gemeentes: Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. We hebben heel sterk het gevoel dat al deze gemeentes inzien dat wat we doen het heel goed past binnen deze tijd waarin burgers steeds meer zelf moeten regelen, ook in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ze waarderen wat we doen.”

“Vijf jaar voordat de WMO werd ingevoerd, was Present al bezig met deze manier van werken. In feite vanuit de gedachte: hoe kun je meer voor elkaar betekenen? In de kerk hebben we het dan over ‘de naaste’ en daarbuiten over ‘de ander’. Vanuit welke hoek je het ook benadert: als vrijwilliger bij Present draag je heel direct iets bij aan de maatschappij. Je ziet aan het einde van de dag de reactie van de persoon die je hebt geholpen en dan merk je meteen wat je hebt gedaan voor een ander.”

Interesse om je in te zetten als vrijwilliger? Kijk voor meer informatie op: www.stichtingpresent.nl/noordgroningen