Eerste bijenhotel bij hockeyveld Winsum

WINSUM - Wethouder Harmannus Blok van de gemeente Winsum opent dinsda 22 mei om 15:00 uur de nieuwbouw van het bijenhotel nabij het hockeyveld aan de provinciale weg in Winsum.

Een bijenhotel is een kunstmatige nestplaats opgebouwd uit allerlei materialen. Het is dinsdag 22 mei de wereldwijde Dag van de Biodiversiteit (Biodiversiteitsdag). Tegelijkertijd starten medewerkers van het Team Beheer en Onderhoud met het zaaien van een rijk bloemenmengsel, zodat de bijen straks ook over voldoende voedsel beschikken.

Dit bijenhotel vormt de eerste van een reeks van ongeveer 50 bijen- en insectenhotels die dit jaar geplaatst worden. Ze zijn vooral bedoeld om de solitair levende bijen van passende nestelgelegenheid te voorzien. Honingbijen en hommels leven volkomen samen, maar de solitaire bij doet alles alleen. De circa 380 verschillende soorten solitair levende bijen zijn vooral belangrijk voor de bestuiving van onder andere voedselgewassen. Deze bijen, hommels en andere insecten hebben het zwaar en worden in hun voortbestaan bedreigd doordat hun leefomgeving de laatste jaren snel veranderd.

De gemeente gaat naast het plaatsen van de hotels open plekken in bestaande plantvakken opvullen met cirac 1000 rijkbloeiende en voedingsrijke vaste planten.

Bij solitair levende bijensoorten doet het vrouwtje alles alleen. Ze maakt zelf een nestje, verzamelt nectar en legt daarop in haar nest steeds één eitje. Uit zo’n ei wordt een larve geboren. Deze larve groeit snel door het eten van de aangelegde stuifmeelvoorraad. De larve verpopt als ze groot genoeg is. Uit deze pop komt een nieuwe bij. Dit proces duurt een jaar en dan begint alles van voor af aan. Veel solitaire bijen overwinteren in het popstadium.

Sommige solitaire soorten bijen en hommels leven in de grond. Andere solitaire bijen die bovengronds leven, zoals metselbijen en behangersbijen, verblijven vaak in gaatjes, kieren en spleten in hout, planten en muren. Omdat solitair levende bijen niet verder vliegen dan circa 400 meter, is het belangrijk dat in de nabijheid van de bijenhotels voldoende nectar beschikbaar is. Solitairbijen houden er een geheel andere leefwijze op na dan sociale bijensoorten als hommels en honingbijen. Net als de honingbij bestuiven de solitaire bijen heel wat planten, vooral voedingsgewassen, en zijn dus erg nuttig. Solitaire bijen steken doorgaans niet.