Opknapbeurt voor begraafplaatsten gemeente Bedum

BEDUM - De algemene begraafplaatsen in Bedum, Zuidwolde en Onderdendam krijgen een opknapbeurt. Met de werkzaamheden wordt direct na de komende Pinksterdagen begonnen.

Het opknappen van de begraafplaatsen volgt op vrij brede kritiek op de onderhoudstoestand van de huidige grindpaden. Die onderhoudstoestand is sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in 2016 achteruit gegaan. Het gemeentebestuur heeft daarop besloten maatregelen te nemen. De begraafplaatsen worden onderhoudsarmer gemaakt. Het streven is daarbij het karakter van de begraafplaatsen te behouden.

Na het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is geprobeerd het onkruid met andere methodes te verwijderen. Die bleken onvoldoende effectief en erg arbeidsintensief.

De maatregelen die nu genomen worden, bestaan uit het toepassen van een speciaal soort verharding op de hoofdpaden. Andere paden, die nu nog van grind of schelpen zijn voorzien, worden ‘vergrast’. Vrijkomend grind wordt hergebruikt. Dat komt tussen graven te liggen.

De begraafplaats in Noordwolde, waar gemiddeld drie teraardebestellingen per jaar zijn, kent nu paden van grind vermengd met aarde. Deze paden zullen worden ‘vergrast’.

Met de opknapbeurten is in totaal een bedrag van 75.000 euro gemoeid. De gemeente verwacht dat er in de toekomst een besparing op kosten voor mens en materieel wordt gerealiseerd. De operatie moet halverwege juli van dit jaar zijn afgerond.