Vrienden van de Stad bezoeken Ten Boer

TEN BOER - De 'Vrienden van de Stad Groningen' zijn zaterdag door de drie historische verenigingen van de gemeente Ten Boer per bus langs cultuurhistorische 'highlights' door de gemeente gereden.

De Vrienden bepleiten ontwikkeling die recht doet aan het historische karakter van de Stad. Cultureel erfgoed heeft daarbij hun speciale aandacht. Ze richten zich niet alleen op ontwikkelingen in de historische binnenstad, maar geven ook aandacht aan de gehele stad Groningen en de Ommelanden.

Onderweg kregen ze informatie van de mensen van de cultuurhistorische-verenigingen en op een aantal locaties zijn ze uitgestapt om het te bezoeken.

Afsluiting was in het gemeentehuis, waar burgemeester Frank de Vries de bezoekers heeft toegesproken. Een en ander was ook in het kader van de herindeling en de wederzijdse kennismaking. Zodoende staat er in het najaar ook een tegenuitnodiging gepland: dan wordt een groepje Tenboersters met interesse voor historie door de Vrienden uitgenodigd voor een Stadse cultuurhistorische-wandeling.

.