CU Ten Boer: ‘Schort medewerking aan NCG op’

TEN BOER - In de raadsvergadering van woensdag 30 mei sprak de gemeenteraad van Ten Boer over de ontwikkelingen in het gaswinningsdossier. De ChristenUnie heeft daarbij een motie ingediend met als strekking alle medewerking aan het instituut Nationale Coördinator Groningen op te schorten.

Over deze motie is in de raad gesproken en ook andere partijen kunnen zich vinden in de strekking van de motie. Burgermeester De Vries sprak van een ‘steun in de rug voor het college’. Wel verzocht hij de motie op dit moment aan te houden, in afwachting van de ontwikkelingen. De motie komt dus later terug.

De raad heeft wel een raadsbrede motie van treurnis aangenomen ten aanzien van de ontwikkelingen en de opstelling van de minister.